Řecké dny v Kroměříži
24. - 28. března 2014

Tradiční i méně známou tvář země, která je nejoblíbenější destinací českých turistů, představily ve dnech 24. – 28. března 2014 Řecké dny v Kroměříži. Prezentace řecké kultury, tradic, gastronomie, historie i současnosti byla součástí Evropských dnů, které už po osmé připravila poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová. Cílem pravidelného tematicky zaměřeného bloku výstav, besed, koncertů, projekcí i ochutnávek je přiblížit veřejnosti zemi, která v daném období předsedá Radě Evropské unie. A tak jako v předchozích případech se i Řeckým dnům dostalo cti, že nad akcí převzal osobní záštitu velvyslanec Řecké republiky v České republice J.E. Panayotis Sarris. „S ohledem na fakt, že pro tuzemské cestovatele je Řecko vyhledávanou destinací, jsme se v programu snažili vyzdvihnout ty zajímavosti, které nejsou pro turistu úplně běžné,“ uvedla Olga Sehnalová.

JAKÉ BYLY ŘECKÉ DNY

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŘECKÝCH DNŮ

Úvodní program kroměřížských Evropských dnů patří už tradičně slavnostnímu zahájení a besedě se zajímavými osobnostmi. Spolu s pořádající europoslankyní Olgou Sehnalovou Řecké dny zahájil i velvyslanecký rada pro ekonomické záležitosti, pan Ioannis Pappas. Hned poté následovala zmíněná beseda, na kterou přijala pozvání trojice hostů, jejichž kořeny jsou neodmyslitelně spjaty s Řeckem, přestože dnes všichni žijí v České republice. Každý z nich přitom reprezentoval jednu generaci a jednu etapu osudů, s nimiž se novodobé řecké dějiny musely potýkat. Pan Sotiris Joanidis patří ke generaci, která přímo zažila občanskou válku v Řecku a byl nucen v útlém věku opustit svou vlast. Vyrostl ve vesnici Glikoneri nedaleko albánských hranic a po občanské válce se v roce 1948 spolu s čtyřmi tisíci vrstevníky dostal do tehdejšího Československa. Druhý host besedy, pan Aristid Franc, také pochází z řecké rodiny, sám se už ale narodil v naší zemi a své současné aktivity věnuje propagaci Řecka, vzájemných vztahů a mimo jiné je i spoluautorem výstav „Návrat rodu Baltazzi na zámek Napajedla“ a „Řekové a Levantinci ve Vídni, v Brně a na Moravě“. Třetím a nejmladším hostem, a zároveň moderátorem besedy, byl politolog a publicista Thomas Kulidakis, který reprezentuje již druhou generaci narozenou v České republice. Debata této netradiční trojice přinesla vskutku zajímavé pohledy na historii i současnost Řecka, osudy řeckých imigrantů a vůbec na česko řecké vztahy. Nutno říci, že zážitky Sotirise Joanidise z dětství, jeho dramatický útěk ze země bez rodičů a přátel i celoživotní vděk tehdejšímu Československu za přijetí, patřily k velmi dojemným chvílím setkání v kroměřížském Domě kultury. A za zmínku stojí ještě jeden vzácný návštěvník besedy, skromně sedící v hledišti. Sotiris Joanidis přijel do Kroměříže společně se svým přítelem Kostasem Samarasem, spolumajitelem společnosti Kofola, jehož životní peripetie z dětství jsou totožné s Joanidisovými. Povídání této jedinečné sestavy hostů pozorně naslouchalo přes 150 návštěvníků a nouze nebyla ani o dotazy.

VÝSTAVY SVATÁ HORA ATHOS A ZEMĚ SLUNCE A HISTORIE

Součástí úvodního dne bylo i zahájení dvou výstav ve foyer Domu kultury. Méně známý pohled na Řecko nabídla výstava fotografií Svatá hora Athos. Athos je jedním ze tří poloostrovů na severořeckém Chalkidiki, nachází se na něm mnišský stát tvořený dvaceti mužskými kláštery a jeho návštěva podléhá poměrně přísným pravidlům. Autorem snímků je dnes již zesnulý Prokop Hoffman, který Svatou horu Athos navštívil v roce 1997 jako poutník. Kontrastem k černobílým snímkům skvostných klášterů byla druhá výstava, nabízející prostřednictvím pestrých plakátů současný pohled na nejatraktivnější řecké lokality.

OCHUTNÁVKA ŘECKÝCH SPECIALIT

Příjemné pondělní řecké odpoledne završila ochutnávka řeckých specialit, připravená restaurací Scéna. Hosté měli možnost ochutnat pochutiny, které patří k tomu nejlepšímu z řecké kuchyně, například jehněčí Stifado s meruňkami, souvlaki z vepřového masa s tzatziki, zeleninový salát s kozím sýrem zvaný choriatiki a spoustu dalších specialit. Řecká jídla byla po celý týden také v denním menu restaurace, takže ochutnat Řecko mohl v Kroměříži prakticky kdokoliv.

DRUHÝ DEN ZAVEDL NÁVŠTĚVNÍKY DO MÉNĚ ZNÁMÝCH KONČIN ŘECKA

Jak už bývá při Evropských dnech v Kroměříži zvykem, druhý den programu je zasvěcen tématice cestování. Výjimkou nebyl ani program Řeckých dnů, který v úterý 25. března nabídl promítání cestopisu České televize a besedu o méně známých zajímavostech Řecka.
Ještě předtím ale europoslankyně Olga Sehnalová navštívila dětské oddělení Knihovny Kroměřížska, kde se při příležitosti Řeckých dnů konalo soutěžní odpoledne inspirované Řeckem. Připraveny byly soutěže, vědomostní kvízy, výtvarné dílničky a zábavné hry, ve kterých mohly děti zábavnou a hravou formou provětrat své vědomosti. Promítání cestopisu Řecko - v sídlech Bohů, z úspěšného cyklu České televize Cestománie už bylo určeno spíše dospělým, stejně jako navazující beseda s názvem „Řecko, jak ho neznáte.“ S méně známými turistickými zajímavostmi Řecka posluchače seznámil Aristid Franc, který se jako výborný přednášející osvědčil už při pondělí úvodní besedě. Nejprve využil svých znalostí muzejního geologa a přiblížil zajímavosti Řecka po stránce horopisu, vodopisu a přírody. Poté se zaměřil na turistické zajímavosti a zejména ty, které nebývají součástí katalogů cestovních kanceláří. I návštěvníci, kteří jezdí do Řecka opakovaně, museli konstatovat, že povídání přineslo spoustu inspirací, které stojí za návštěvu.

POVÍDÁNÍ O PRAVOSLAVÍ A DALŠÍ POHLED NA ATHOS

Ve středu 26. března se program Řeckých dnů věnoval hlubšímu tématu, než je pouhé cestování a trávení volného času. Přímo v prostorách kostela svatého Cyrila a Metoděje na slovanském náměstí v Kroměříži měli návštěvníci příležitost dozvědět se podrobnosti o pravoslavném náboženství, které je symbolické právě pro řeckou zemi. Besedy se zhostil duchovní správce Pravoslavné církve Kroměříž MUDr. František Stehlík, který popsal jak historické vazby, tak i rozdíly, jimž se pravoslaví liší od jiných církví. Pravoslavná církev bývá označována jako ortodoxní a právě tento ortodoxní pohled mnohdy vede ke složitějšímu chápání principů a myšlenek pravoslaví, o čemž se mohli návštěvníci setkání sami přesvědčit. A také měli příležitost zjistit, že i když pravoslavná obec v současné době nemá v Kroměříži početné zastoupení, historické vazby s městem jsou velmi silné. Za všechny jmenujme například postavu biskupa Pravoslavné církve v Československu a propagátora návratu k cyrilometodějské tradici Matěje Pavlíka (Svatý Gorazd II.). Na povídání Františka Stehlíka navázal diakon kroměřížské pravoslavné obce Jan Krajča s povídáním o Svaté hoře Athos doplněném promítáním fotografií z tohoto řeckého mnišského státu. Setkání bylo navíc pro mnohé Kroměřížany příležitostí poprvé vidět překrásný interiér kostela svatého Cyrila a Metoděje.

O PŘÍČINÁCH ŘECKÉ KRIZE HOVOŘILA BÝVALÁ MINISTRYNĚ

S překvapivě velkým zájmem vnímají občané České republiky problematiku hospodářské krize v Řecku. Potvrdil to i čtvrteční program Řeckých dnů v Kroměříži, který se věnoval právě této problematice. Beseda nesla název „Řecká krize trochu jinak“ kladla si za cíl seznámit návštěvníky s známě známými stránkami tolik diskutované a mediálně propírané řecké ekonomické krize. Pozvání do Kroměříže přijala doc. Ing. Brigita Schmögnerová CSc., významná slovenská ekonomka, která v letech 1998 - 2002 vykonávala funkci ministryně financí Slovenska v první vládě Mikuláše Dzurindy, a později nastoupila na pozici členky managementu Evropské banky pro obnovu a rozvoj, kde zastávala až do roku 2010 post viceprezidentky. Svůj výklad zahájila krátkým exkurzem do nedávné historie, protože první příčiny současné krize lze hledat už v poválečném vývoji v Řecku. Brigita Schmögnerová popsala nejdůležitější momenty, které postupně vedly k současné situaci. Upozornila ale posluchače také na velký vliv médií, která ne příliš objektivně, a někdy až zcela nepřesně, informovala veřejnost o vývoji na Balkáně. Největším důkazem o tom, že přednáška zaplněný sál kroměřížské knihovny opravdu zaujala, byly četné a mnohdy velmi odborné dotazy po jejím skončení.

FOTOSOUTĚŽ ŘECKO MÝMA OČIMA

Součástí čtvrtečního programu Řeckých dnů bylo také vyhodnocení soutěže Řecko mýma očima, kterou připravilo zdejší Informační centrum Europe direct. Dle očekávání řecká tematika vyvolala velký zájem a do soutěžní výstavy fotografií z Řecka viděného našimi spoluobčany se sešlo mnoho pěkných snímku. Třem nejúspěšnějším fotografům Olga Sehnalová předala ve čtvrtek zajímavé ceny.

TEČKU ZA ŘECKÝMI DNY UDĚLALY PÍSNĚ MARTHY ELEFTERIADU

Řecké dny v Kroměříži dospěly v pátek 28. března ke svému závěru. Jejich poslední bod patřil řecké hudbě, která sama o sobě ztělesňuje pocity uvolnění, radosti, lásky a temperamentu. Olga Sehnalová do Kroměříže pozvala populární pěvecké duo Martha a Tena Elefteriadu, které v 70. letech patřilo k oblíbeným stálicím české hudby. Četní příznivci z Kroměřížska na tuto chvíli dlouho čekali a v pátek zcela zaplnili hudební sál Domu kultury. Jejich nadšení neutlumil ani fakt, že kvůli náhlému onemocnění Teny do Kroměříže dorazila pouze Martha. Její vystoupení ale návštěvníky plně uspokojilo. Program sestával ze známých i méně známých řeckých písní, v jejichž interpretaci byl zřetelně cítit jižanský temperament a přirozená řecká mentalita zpěvačky. Koncert byl spojen i s ukázkami řeckých tanců, které si mohli diváci i sami zatančit, a prostor se našel i na četné dotazy, z nichž většina se zabývala vztahem zpěvačky k Řecku i české zemi. V samotném závěru setkání se Martha Elefteriadu ocitla v obležení fanoušků čekajících na autogram.

VYHODNOCENÍ VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE CO VÍTE O ŘECKU

Součástí závěrečného odpoledne bylo i vyhodnocení vědomostní soutěže Co víte o Řecku, která o celý týden probíhala na webu www.sehnalova.cz a na jednotlivých akcích. Tentokrát se zapojil rekordní počet účastníků, z nichž ovšem mnozí narazili na otázku týkající se letopočtu vstupu Řecka do Evropské unie (správná odpověď 1981). Trochu sporné bylo určení celkového počtu řeckých ostrovů, proto byly všechny odpovědi nakonec uznány jako správné. Olga Sehnalová v pátek vylosovala úspěšné řešitele a ceny jim předala ještě před koncertem Marty Elefteriadu.

ŘECKO NEJEN V LITERATUŘE

Od pondělí až do pátku byla v Knihovně Kroměřížska k dispozici také výstava nazvaná Řecko nejen v literatuře. Pracovníci knihovny ze svých fondů vybrali nejzajímavější tituly vztahující se k Řecku, nebo přímo od řeckých autorů. Doplnili je zpracovanou bibliografií řeckých knih a seznamem odkazů na zajímavé webové stránky o Řecku. Vystavené tituly byly tradičně ihned k zapůjčení.

Řecké dny v Kroměříži skončily. V rámci Evropských dnů Olga Sehnalová v Kroměříži představila osm evropských zemí - Belgii, Maďarsko, Polsko, Dánsko, Kypr, Irsko, Litvu a Řecko. Na tomto místě bychom vás za jiných okolností už nyní pozvali na pokračování, které by bylo vzhledem k dalšímu předsednictví v Radě Evropské unie zaměřeno na úchvatnou a specifickou kulturu italskou. Od Italských dnů nás však v tuto chvíli dělí květnové volby do Evropského parlamentu. Bez ohledu na jejich výsledky vám děkujme za přízeň.

Již také proběhlo:

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]