Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice?

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. Ministerstvo vnitra na podnět občanů způsob hlasování zpochybnilo. Teď, v době nouzového stavu, by se mělo hlasovat potřetí.

Jeden z důvodů, kterými hejtman, obhajoval v prosinci zařazení bodu nečekaně tzv. z klobouku a bez písemných podkladů až během jednání zastupitelstva bylo, že zastupitelé už všechna fakta mají a diskutovali o nemocnici již dříve. Občané na zastupitelstvu přítomni nebyli, protože se o zařazení hlasování o nemocnici neměli jak dozvědět. To ostatně vyčetlo kraji i ministerstvo vnitra.

Od tohoto nechvalně známého prosincového hlasování uplynulo necelých pět měsíců. Zastupitelé jsou o pět měsíců starší, moudřejší a také bohatší. Minimálně o zkušenost, že nikdo nic nikdy nemá míti za definitivní, jak zpívají Voskovec s Werichem.

Přišla koronavirová pandemie. Naštěstí to zatím vypadá, že v České republice nebude mít takový průběh jako v některých jiných zemích s tisícovkami zemřelých. Predikce jsou však nejisté a epidemiologové varují před přílišným optimismem. Obavy jsou před další vlnou nákazy, mutacemi viru a do budoucna i dalšími smrtícími nákazami. Někteří považují koronavirovou pandemii zatím za pouhé cvičení.
Pandemie je provázena obrovským útlumem světové ekonomiky, ve stejné době se objevily i kybernetické útoky na nemocnice, provází nás katastrofální sucho. Předběžné ekonomické vyhlídky mluví o propadu veřejných financí o více než 5% a to nejen v jednom roce. Stát bude zvyšovat své zadlužení, jak bude tento dluh financovat a kolik to bude stát, je další otázka. Neznámých je příliš mnoho.
Zastupitelé zastupující občany Zlínského kraje by měli být obezřetní a podívat se na stavbu nové nemocnice skrze zkušenosti posledních měsíců.

Z Itálie přišla informace, že jeden z důvodů masivního rozšíření koronaviru byla nákaza zdravotníků ve velkých nemocnicích, do kterých v severní Italii v posledních letech ve velkém investovali.
Ale nechoďme do Itálie. Oddělení rizikových a čistých provozů řešily nemocnice i ve Zlínském kraji. Vědí zastupitelé, jak to vypadalo v jednotlivých nemocnicích? Vědí, jak by to řešili v jednom velkém monobloku? Vědí, jak v kraji fungovalo převážení pacientů s podezřením na nákazu? Vědí o převozech pacientů přes celý kraj? Vědí, jaké byly kapacity jednotlivých nemocnic? Vědí, že již za jejich éry bylo zrušeno infekční oddělení ve Zlíně? Zamysleli se, jak důležité je mít funkčně nahraditelné nemocnice, například v případě, kdy vypadne kvůli nákaze celé oddělení, viz případ karantény oddělení neurologie v Uherském Hradišti? A že čím koncentrovanější a centralizovanější systém péče bude nastaven, tím takové nebezpečí roste?

Krizová situace vyžaduje plné nasazení nejen zdravotnického personálu, ale i vedení jednotlivých nemocnic. Zamýšlejí se zastupitelé, jak (ne)funkční a nepraktický je model společného řízení vícero nemocnic, kdy se vedení nemůže věnovat a řešit specifické problémy každé nemocnice na místě?
Krajští zastupitelé a zejména ti, kteří horují pro sjednocení a propojení nemocnic, chcete-li fúzi, včetně veškerých informačních systémů, by se měli zamyslet i nad kybernetickými hrozbami, které mohou v takovém případě ochromit celý systém.

Ekonomický výhled kraje je další téma pro zastupitele. Mají ho zpracován? Pokud ne, a v tomto případě bych jim to při tolika neznámých ani nevyčítala, jak mohou rozehrávat investici za osm, deset, bůhví kolik miliard? Možnost postupné výstavby, se kterou nyní navrhovatelé přišli, je pouhá úlitba evidentní nejistotě ohledně financování. Výstavba monobloku není ale totéž jako postupná rekonstrukce částí již fungující nemocnice.

Otázky okolo výkonnosti takové nemocnice a hlavně personálu, zůstávají nezodpovězeny, stejně jako dopad na ostatní nemocnice v kraji.
Teď je zapotřebí rozvaha, ne sveřepé lpění na představách, které sice znějí hezky, ale ohrožují stále ještě funkční systém, který hlavně díky nezměrnému úsilí, nasazení a stresu zdravotníků v kraji, obstál. Nehazardujme s ním. O to žádám své zástupce v Zastupitelstvu Zlínského kraje. Odpověď na otázku z nadpisu zní: NE.