Co zůstává prioritou

První měsíc na kraji byla docela smršť procedur a jednání na úřadu i mimo něj, které souvisely s našimi novými povinnostmi krajských radních.

Voliči od nás, nové krajské koalice, právem očekávají, že za svými volebními sliby budeme stát. Voliče pramálo zajímá právničina a háčky smluv schválených minulou krajskou reprezentací v souvislosti s malenovickou nemocnicí. Chtějí vidět to, co jsme jim slíbili. Volby byly referendem s jasným výsledkem, který vyústil ve změnu ve vedení kraje.

Naší prioritou je a zůstane modernizace Krajské nemocnice Tomáše Bati ve stávajícím areálu, zejména výstavba nové interny a urgentního příjmu a také nutné investice do ostatních našich nemocnic. Tam napřeme naše úsilí v příštích měsících, protože tohle opravdu hoří, včetně (ne)přípravenosti na očekávané evropské dotace. Ne vzdušné zámky, ale konkrétní investice do zlepšení kvality péče. K tomu byla ustavena i skupina odborníků, která se bude zabývat přípravou koncepce krajského zdravotnictví. Těším se na dělnou spolupráci s lidmi, jejichž práce a výsledků si vážím, vím, že jim na fungujícím krajském zdravotnictví záleží a mají chuť do práce.