Olga Sehnalová: Lepší přístup k produktům a službám pro osoby s postižením

Občané s postižením budou nově moci plně využívat některé zboží a služby, jako jsou počítače, mobilní telefony nebo bankomaty. Evropský parlament dnes schválil zákon, který ukládá vybraným výrobcům a prodejcům povinnosti nabízet je v takové podobě, aby je mohl používat skutečně každý. Zpřístupní se například také automaty na jízdenky.

 

Zákon připravila česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), po dnešním hlasování uvedla:

 

„Dneškem jsme udělali velký krok vpřed pro starší osoby a osoby se zdravotním postižením v Evropě, aby měly přístup ke kvalitnějším službám a produktům nezbytným pro každodenní život. Tohoto výsledku si vážím jako dosud největšího úspěchu mého několikaletého boje za práva osob s postižením a jsem ráda, že jsem mohla osobně přispět ke zlepšení sociálního začlenění osob s postižením do společnosti.“

 

„Výsledek ale mohl být podstatně lepší. Díky neochotě ministrů průmyslu a obchodu členských států z výsledného textu vypadla řada mých návrhů, zejména v oblasti snazší mobility. Je to promarněná příležitost, které budu ještě dlouho litovat. Evropský akt přístupnosti proto považuji za odrazový můstek směrem k lepší přístupnosti všude v Evropě, na který musí navázat další aktivity,“ upozornila poslankyně Sehnalová, která je v Evropském parlamentu také předsedkyní skupiny poslanců zabývající se právy lidí s postižením.

 

Díky stárnutí obyvatelstva bude do roku 2020 v Evropě 120 milionů lidí s různým stupněm postižení. Mnozí občané přitom mají problém využívat produkty a služby, které jsou součástí každodenního života a které jsou často považovány za samozřejmost.

 

 

Co se do zákona podařilo prosadit?

·         Pozitivní prvky zejména v oblasti e-dostupnosti a digitálního zboží a služeb, což znamená, že požadavky na přístupnost se vztahují na:

o   počítače, mobilní telefony a čtečky

o   samoobslužné terminály, platební terminály a bankomaty

o   telekomunikační služby, internetové bankovnictví, webové stránky internetových obchodů

·         Doplnění nedávné dohody ke Směrnici o audiovizuálních mediálních službách zavedením požadavků na přístupnost služeb poskytujících přístup k audiovizuálním službám, např. elektronický programový průvodce (EPG)

·         Některá zlepšení v přístupnosti informací pro dopravu, jako jsou požadavky na přístupnost jízdenek a automatů na vydávání jízdenek a cestovní informace, včetně informací v reálném čase

·         V zásadě pokrytí požadavků na přístupnost nouzových signálů z telefonu na vysílač (soukromé telekomunikační společnosti) a na volání na jednotné Evropské číslo tísňového volání 112

·         Zahrnutí dobrých a dostatečně normativních technických požadavků na přístupnost (uvedených v Příloze I)

o   Doufejme, že v budoucnu všechny obecné požadavky na přístupnost, které jsou zavedeny v unijním právu, mohou pro účely provádění požadavků odkazovat na konkrétní technické požadavky na přístupnost obsažené v Aktu o přístupnosti.

o   Prozatímní dohoda navíc obsahuje ustanovení o zadávání veřejných zakázek, které stanovuje „předpoklad shody“, pokud se zadavatelé rozhodnou použít technické požadavky Aktu o přístupnosti pro své postupy zadávání veřejných zakázek. To napomáhá zaplnit mezeru ve Směrnicích o zadávání veřejných zakázek a povzbudí zadavatele a firmy v celé Unii, aby využívali technické požadavky uvedené v Aktu o přístupnosti.

 

Co jsem požadovala, ale členskými státy bylo odmítnuto?

·         Povinné požadavky na přístupnost pro vhodné prostředí služeb spadající do oblasti působnosti – dohoda obsahuje pouze dobrovolnou doložku, která členským státům umožňuje zavést povinné požadavky, pokud se tak rozhodnou

·         Zahrnutí požadavků na přístupnost pro dopravní infrastrukturu a vozidla, a uplatňování požadavků na přístupnost na stejné úrovni u městské dopravy, pokud jde o delší vzdálenosti (městská doprava je zahrnuta pouze v mírnějším režimu)

·         Úplné zahrnutí požadavků na přístupnost pro jednotné Evropské číslo tísňového volání 112 - konečná dohoda ponechává členským státům možnost využít externí poskytovatele přenosových služeb, dokud neprovedou aktualizaci technologie, kterou používají k zodpovězení a zpracování tísňových volání. Využití externích poskytovatelů přenosových služeb by mohlo snížit rovný přístup k číslu 112

·         Rychlá aplikace – prozatímní dohoda předpokládá tři roky pro členské státy k provedení Směrnice, tři roky od tohoto data, aby začaly uplatňovat Směrnici, a několik přechodných období (např. u služeb, kde byly smlouvy o službách uzavřené před datem účinnosti, mohou zůstat tyto smlouvy nezměněny dalších 5 let nebo do uplynutí jejich platnosti).

·         Zrušení výjimky pro mikropodniky v oblasti služeb – směrnice vyjímá z oblasti působnosti všechny mikropodniky, poskytující služby, které přitom tvoří velkou část e-commerce

 

 

 

Datum: 13.3.2019

Podobné články:

Olga Sehnalová: Lepší přístup k produktům a službám pro osoby s postižením 13.3.2019

...

Olga Sehnalová: Potvrzeno. Zemědělci budou lépe chráněni proti nekalým praktikám 12.3.2019

...

Europoslankyně Sehnalová: auta v EU budou bezpečnější, ale nekomplikujme řidičům zbytečně život 21.2.2019

...

Legislativní zákaz dvojí kvality - schváleno! 22.1.2019

Schváleno! Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů právě přijal kompromisní návrh Olgy Sehnalové, který zakazuje dvojí kvalitu a požaduje JASNÉ označení výrobků. ...

Avizo: Autonomní vozidla se chystají vstoupit na evropské silnice 14.1.2019

Doprava nejen v Evropě se v posledních letech výrazně mění vlivem čím dál větší digitalizace a automatizace. V silniční dopravě je v posledních letech fenoménem vývoj autonomního řízení, které vozidlo ovládá s minimálním zásahem nebo úplně bez zásahu řidiče. Evropská unie se ...

Školáci jako spotřebitelé: Co děláme a co dělat můžeme? 16.11.2018

Odpovědi bude hledat konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR ...

Jak to vidím já
Hlavní problém okolo supernemocnice? Kdo ji zaplatí, ...

Pod pojmem systemizace pracovních míst si většina z nás asi nepředstaví nic konkrétního. Ve zdravotnictví jsou to zjednodušeně tabulky, které říkají, kolik zdravotníků, lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a ostatního personálu v nemocnicích potřebujete, abyste zajistili provoz nemocnic. To znamená, abyste bez problémů zajistili nejen běžný provoz ve dne, ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Naše videa
Litevské dny Olgy Sehnalové

11.11.2013 | Jaké byly Litevské dny? Podívejte se na naše video z průběhu akce
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]