Vystoupení v OSN

Datum: 12.4.2018

© Olga Sehnalová, 2013

Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které musíme brát vážně. V Evropské unii klesl počet lidí usmrcených při dopravních nehodách z 31 500 případů v roce 2010 na 25 300 případů v loňském roce, čehož bylo dosaženo mimo jiné i díky legislativním opatřením přijatým na evropské úrovni. I přesto ale počet obětí dopravních nehod zůstává příliš vysoký. Jedním z legislativních opatření, které má potenciál zachránit na evropských silnicích cca 2500 lidských životů ročně, je zavedení veřejného systému tísňového volání, takzvaného systému eCall. V případě vážné dopravní nehody tento systém automaticky vytočí evropskou tísňovou linku 112 a přivolá složky záchranného systému. Toto opatření výrazně sníží dojezdový čas záchranných složek, a to až o polovinu ve venkovských oblastech a o 40% ve městech. V tomto kontextu mi dovolte uvést, že jako česká europoslankyně jsem na této legislativě pracovala jako hlavní zpravodajka Evropského parlamentu. Členské státy EU spolu s Evropským parlamentem přijaly toto důležité nařízení v roce 2015, účinnosti přitom nabylo začátkem tohoto měsíce. Systém eCall je nyní instalován do všech nových modelů aut a lehkých užitkových vozidel, která splňují podmínky provozu v EU. Pane prezidente, Důležitou roli v systému eCall sehrává také navigační systém Galileo, který provozuje European Global Navigation Satellite System Agency se sídlem v Praze v České republice. Česká republika se také aktivně účastnila vývoje a testování systému eCall a byla jedním z největších příznivců jeho vytvoření. Byť je zavedení systému eCall důležitým úspěchem, musíme pokračovat v našem úsilí snížit nejenom počet obětí dopravních nehod, ale i počet zraněných a vážně zraněných při dopravních nehodách. Evropská komise se dále zavázala navrhnout další zákonná opatření, aby zlepšila ochranu chodců, bezpečnost vozidel i bezpečnost silniční infrastruktury. K tomu pravděpodobně dojde v nadcházejících týdnech. Pane prezidente, I přes všechna legislativní opatření a investice do bezpečnosti silničního provozu, každý den na silnicích umírá nebo je vážně zraněno příliš mnoho lidí po celém světě. Ve svém úsilí proto musíme pokračovat. Je důležité nastavit podobný strategický cíl, který máme dnes, i pro příští desetiletí – snížit počet úmrtí a vážných zranění na silnicích o polovinu do roku 2030 ve srovnání s rokem 2020. Požadavek na stanovení takového cíle již byl vznesen v globální výzvě nazvané Manifest # 4RoadSafety vydané Globální sítí zákonodárců pro bezpečnost silničního provozu, a já jsem velmi poctěna, že zde mohu promluvit jako členka této sítě. Manifest # 4RoadSafety žádá poslance všech zákonodárných sborů celého světa, aby přijali opatření vedoucí ke snížení počtu lidí usmrcených na silnicích – a ráda bych vás tímto na tuto iniciativu upozornila a povzbudila vás k přijetí navrhovaných opatření. Zároveň velmi vítáme navrhované vytvoření fondu OSN pro bezpečnost silničního provozu. Věříme, že může pomoci k dosažení strategického cíle omezení počtu nehod na silnicích a že může sloužit jako efektivní opatření pro financování důležitých projektů, které zlepší bezpečnost silničního provozu na celém světě. Pane prezidente, chtěli bychom apelovat na každého z nás, aby podpořil naši snahu snížit celosvětově počet obětí nehod na silnicích. Opatření musí být intenzivnější a lépe cílená, a zároveň musí efektivně vymáhat existující pravidla bojující s riskantním chováním na silnicích. Naše silnice mohou skutečně být bezpečnější. Děkuji vám za vaši pozornost.
Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]