Projev Olgy Sehnalové na téma Rovnost žen a mužů v Evropské unii – 2009

Datum: 8.2.2010

© European Parliament, 2015

Projev Olgy Sehnalové na téma Rovnost žen a mužů v Evropské unii – 2009

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Vážený pane komisaři, vážené kolegyně a kolegové, když zhruba před sto lety probíhal zápas žen o uznání volebního práva, ženy neusilovaly o privilegia, ale o spravedlivé uznání svých základních občanských práv. Zkusme jít touto cestou i dnes. Jsem přesvědčena, že prosazení žen do politického života, zejména na národní úrovni, napomůže skutečná volná soutěž kandidátů ve volebním souboji. V takto nastavených podmínkách ženy nepochybně obstojí. Například v posledních parlamentních volbách v České republice by se při volné soutěži kandidátů zvýšil celkový počet zvolených poslankyň ze všech parlamentních stran z pouhých 15 % na přijatelných 26 %. A obdobné výsledky nalezneme i u jiných typů voleb. Ženy nemusí být v roli prosebníka. Pokud budou mít rovné šance, prosadí se. Dokud však budou volební systémy soutěží vybrané hrstky kandidátů na očekávaně volitelných místech bez reálné možnosti ostatních kandidátů či kandidátek být zvolen, o rovné šance se nejedná. Usilujme tedy o skutečně rovné šance pro všechny, tedy i pro ženy. Poté nebudou kvóty zapotřebí.

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]