Cestovní ruch v Evropě (rozprava)

Datum: 26.9.2011

© European Parliament, 2015

Vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové, cestovní ruch vytváří zhruba 10 % HDP Evropské unie a zaměstnává okolo 12 milionů pracovníků. Vedle těchto údajů je třeba připomenout, že evropské destinace se pravidelně řadí k těm nejnavštěvovanějším a také nejoblíbenějším zemím.

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové, cestovní ruch vytváří zhruba 10 % HDP Evropské unie a zaměstnává okolo 12 milionů pracovníků. Vedle těchto údajů je třeba připomenout, že evropské destinace se pravidelně řadí k těm nejnavštěvovanějším a také nejoblíbenějším zemím. Evropa však stále nevyužila svůj obrovský potenciál jako jednotná značka kvality a udržitelného cestovního ruchu pro turisty ze třetích zemí. Především země skupiny BRIC vykazují již dnes nárůst v oblasti cestování do Evropské unie. Data zveřejněná Eurostatem ukazují, že při srovnání první poloviny roku 2009 a roku 2010 se počet návštěv z Ruské federace navýšil o 18 %, z Číny o 19 % a z Brazílie dokonce o 46 %. Čína má z těchto zemí dlouhodobě největší potenciál. Země s počtem obyvatel 1,3 miliardy navýšila podle statistik Světové organizace cestovního ruchu v roce 2009 výdaje na výjezdový cestovní ruch o 21 %. Abychom však mohli plně využít tento rostoucí potenciál, musíme turistům zajistit jednodušší vízovou politiku, jako jsou například turistická skupinová víza, a podpořit i individuální turistiku. Zároveň je třeba postupně odstraňovat sezónní charakter cestovního ruchu a představit značku Evropa jako celoroční destinaci, která může nabídnout jak přírodní, tak kulturní či průmyslové dědictví. Pan zpravodaj Fidanza klade na tento přístup velký důraz, proto jeho zprávu plně podporuji, a jemu i všem stínovým zpravodajům chci poblahopřát a poděkovat za odvedenou práci.

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]