Odborné společnosti - věc veřejná

Kdo by se opovážil zpochybnit stanoviska nejvetších odborných kapacit ve zdravotnictví? Ani samo ministerstvo ne. A vlastně, proč by to dělalo? Vždyť odvolávka na to, že tak rozhodly odborné společnosti, je skvělým alibi. My nic, tak to chtějí odborné společnosti. Co specializace, to odborná společnost. Možná i proto jich máme snad nejvíc v Evropě.

A tak si odborné společnosti de facto samy sobe určují, jak bude organizována péče, jaké budou požadavky na vzdělávání v oboru, čí pracoviště bude centrem, kde se bude dělat nejspeciálnější a nejlépe placená péče, zásadně ovlivňují i to, kam půjdou obrovské evropské dotace určené na tu nebo onu oblast péče, protože suverénní odborné společnosti vědí nejlépe….

Kdo to vlastně je? A jak taková zesedání, kde se rozhodují klíčové záležitosti pro české zdravotnictví, probíhají? Transparentnost? To sotva. Veřejné podklady a zápisy? Záznamy z jednání nebo rovnou on-line přenosy? Zapomeňte. Novináře ani nic takového nenapadne chtít, byť se jedná o zcela zásadní věci nejen s mnohamiliardovými dopady, ale i na

zdravotnictví jako takové. Často nerozhodujî ani odborné společnosti jako celek všemi svými členy (navíc, členství v odborné společnosti není povinné, na rozdíl od České lékařské komory), ale jen jejich výbor, který se skládá většinou z pár lidí z velkých fakultních nemocnic a hlavně z pánů a dam, co spolu mluví. Regionální nemocnice jsou pod jejich rozlišovací úroveň. Jde nám přece hlavně o kvalitu, a ta se dělá ve fakultních nemocnicích a čím je větší, tim je, to dá rozum, kvalitnejší….Škoda, že tohle pravidlo v praxi zhusta neplatí a nemálo pacientů do obřích nemocnic nechce, protože péče tam je někdy špičková, mnohdy ale také neosobní, masová, nepřívětivá...

Zajímavé je, že odborné společnosti jsou vlastně zájmovými sdruženími, které nemají žádné ukotvení v zákoně a nenesou za svá rozhodnutí žádnou odpovědnost. Rozpadne se nějaký obor kvůli zcela nerealistickým až odrazujícím požadavkům na specializační vzdělání? Projeví se to za pár let, náprava bude trvat dalších deset a všichni se budou tvařit, že je to přírodní úkaz.

Řekněme si na rovinu. Obrovské evropské dotace do zdravotnictví jsou směřovány hlavně do státních fakultních nemocnic. Síto žadatelů, tedy komu ano a komu ne, se může vytvořit třeba tak, že výbor odborné společnosti připraví koncepci oboru, kde se určí, že nejdůležitější ze všeho jsou centra nejspecializovanejší péče a ta přece jsou ve státních fakultních nemocnicích. Jako filtr se může zvolit třeba počet výkonů za rok (nikoliv na počet lékařů daného pracoviště, dostupnost je druhořada), nebo libovolný jiný parametr odborně šitý na míru těm “správným” pracovištím. A pokud se Vám pořád něco nezdá, tak máte stejně smůlu. Odborné společnosti a jejich šéfové jsou pány na svém vlastním hřišti.

Myslím, že lidi by mělo velmi zajímat, jak tahle uskupení fungují, jak se volí jejich vedení, zda jsou zde zastoupeni pouze lékaři několika klinik nebo je v nich slyšet i hlas z regionálních nemocnic. Nebo nejsou dostatečně na výši, aby byly hodny zavázat střevíc?

Dostupnost zdravotní péče je hodnota, která je zcela klíčová pro udržení systému zdravotnictví. Centra excelence jsou hezká věc, ale základní zdravotní péče pro občany je minimálně stejně důležitá. Volám proto po zprůhlednění činnosti tzv. odborných společností, nasvícení jejich rozhodování, jejich jasné legislativní ukotvení, stanovení odpovědnosti za regionální dostupnost péče, pakliže se opírá o jejich rozhodnutí a koncepce, a zodpovědnost za kontinuitu oboru s ohledem na požadavky vzdělávání. Bez toho, aby odborné společnosti a jejich vedení, kterým je dána tak obrovská moc nad českým zdravotnictvím, byly složeny rovnomerně zástupci regionálních a fakultních nemocnic, a byla vzata v potaz uzemní rovnoměrnost, se budeme stále točit kolem klinik z velkých, zejmena fakultních nemocnic a jejich potřeb, kterým budou šity na míru i evropské dotace, úhrady péče, atd.

Tohle by mělo veřejnost, jak zdravotnickou, tak laickou, a novináře, prý zuřivé hlídací psy demokracie, zajímat.

Není to nic proti ničemu. Jen volání po transparentnosti i tam, kde je dosud poněkud šero….