Konference ČLK na téma zdravotnictví Zlínského kraje

ylo a je mi ctí být součástí týmu kolegyň a kolegů, se kterými jsme včera ve Zlíně uspořádali druhou konferenci ke zdravotnictví Zlínského kraje. Děkuji všem, kteří jste včera naše úsilí podpořili svou účastí na konferenci, a vím, že mnozí z Vás se dívali alespoň na dálku. Zde je prohlášení, které jsme jako spoluorganizátoři konference vydali:

Stanovisko přípravného výboru konference ČLK na téma zdravotnictví Zlínského kraje- vývoj, výzvy, rizika ( rok poté)

Krajská konference ČLK, konaná dne 5. června 2019 ve Zlíně, byla svolána jako volné pokračování platformy skutečné široké odborné diskuse na téma „Nová Baťova nemocnice“. I po roce a půl je zřejmé, že vedení kraje v čele s hejtmanem Jiřím Čunkem o skutečnou diskusi na dané téma vůbec nestojí a nikdy ani nestálo. Žádná oficiální polemika se tu v kraji vůbec neodehrává, ba co hůře, ani netrpí. Jiné názory a návrhy, než ty, které jsou hejtmanovi vlastní, jsou jím samotným ostrakizovány a ironizovány. Lékařský poradní sbor hejtmana, tvořený jen pečlivě vybranými loajálními kolegy (navíc převážně v roli přímých podřízených), má vytvořit zdání skutečné nezávislé pracovní skupiny. Do krajského periodika „Okno do kraje“ kontroverzní hlas nepronikne ani náhodou. Za to tam lze občas vystopovat vyjádření všeobecně uznávaných lékařských osobností. Těmto osobnostem, jichž si lékařská komora jinak velmi váží, lze vytknout jediné. Komentují dění v kraji z oken svých vzdálených univerzitních klinik, aniž by se detailně seznámili s lokálními podmínkami v celkovém kontextu. Jejich rady a doporučení tak působí mnohdy zavádějícím dojmem pro veřejnost, čehož je v plátku intenzivně využíváno. Tuto manipulaci s veřejným míněním a hru na demokracii lékařská komora striktně odmítá. Klade si za cíl jediné-přispět věrohodně k vyjasnění některých důležitých souvislostí, příčin a následků. Jen takto se mohou kompetentní lidé v problematice lépe orientovat a rozhodnout.
Zásadní výhrady k záměru stavby „Nové nemocnice Tomáše Bati“ ve Zlíně:
- Nové politické zadání budovat nemocnici tzv. na zelené louce nevychází z textu dokumentu "Integrovaná strategická koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji", přijatým zastupitelstvem Zlínského kraje v roce 2013.
- Stavět novou nemocnici v situaci, kdy v celé ČR citelně chybí lékaři i sestry považujeme za nesmyslnou a kontraproduktivní, neboť k naplnění její kapacity může dojít pouze na úkor našich plně funkčních okresních nemocnic. Z nich se stanou pouze záložní zařízení Nové nemocnice.
- Nesouhlasíme s násilnou centralizací i běžné „necentrové“ péče, která by měla být dostupná i v periferii a ke které z výše uvedeného důvodu logicky dříve či později dojde.
- Financování tak obrovsky náročné akce vidíme jako vysoce rizikové, neboť na dlouhé roky podváže investiční možnosti kraje.
- Stavba Nové nemocnice v zamýšlené lokalitě je v rozporu s dosud platným územním plánem.
- Jako rozumná alternativa se nám jeví postupovat v souladu se schváleným generelem rekonstrukce všech našich nemocnic. Jde o promyšlené řešení, rozfázované do několika logických kroků, garantujících jak postupnou a šetrnou modernizaci stávající KNTB, tak i proporcionální rozvoj ostatních okresních nemocnic.

MUDr. Jaromír Bernátek, předseda OS ČLK Zlín, přípravný výbor konference
MUDr. Jaroslav Novák, předseda OS ČLK Kroměříž, přípravný výbor konference
MUDr. Jan Píštěk, předseda OS ČLK Uherské Hradiště, přípravný výbor konference
MUDr. Parvine Gricová, OS ČLK Uherské Hradiště, přípravný výbor konference
MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA, OS ČLK Kroměříž, přípravný výbor konference
Ludmila Šromotová, předsedkyně
MUDr. Ivana Horková, OS ČLK Kroměříž, přípravný výbor konference
MUDr. Olga Sehnalová, OS ČLK Kroměříž, přípravný výbor konference
MUDr. Richard Kreml, OS ČLK Kroměříž, přípravný výbor konference
MUDr. Miloš Kucián, OS ČLK Kroměříž, přípravný výbor konference
MUDr. Tomáš Šindler, OS ČLK Kroměříž, přípravný výbor konference

Ve Zlíně 5. června 2019