Lidé mají dostat za stejnou práci stejné peníze

Dokud bude česká ekonomika nabízet jako svou výhodu levnou práci, některým firmám se vyplatí do Česka přesunout svou výrobu. Nízké mzdy jsou ale bludný kruh s dlouhodobými dopady nejen do hospodářství, ale v konečném důsledku také na zdraví a kvalitu života lidí.

Proto tlak na to, aby za stejnou práci pobírali lidé stejnou mzdu, není jen otázka jednoduché spravedlnosti. Pokud se nízkou kupní silou lidí, obhajuje dovoz nekvalitních potravin a jiných šmejdů, je to dvojnásob licoměrné.

Proč má prodavačka v supermarketu téhož nadnárodního řetězce nebo dělník v automobilce pobírat za stejnou práci násobně menší peníze než jeho kolegyně nebo kolega na západ od našich hranic? Totéž platí o mnoha dalších profesích, ze kterých pak odcházejí lidé a na jejich místo firmy lákají levné pracovníky, kteří ještě více snižují cenu práce.

Proto podporuji odbory a jejich tlak na zaměstnavatele prostřednictvím kolektivního vyjednávání a posílení jejich role i v rámci EU.

Sbližování životní úrovně musí jít i cestou sbližování mezd za stejnou práci.