Bojuji za dostupnou péči pro všechny občany

Aktivně se zapojuji do dění okolo zdravotnictví ve Zlínském kraji. Podporuji svébytné a životaschopné okresní nemocnice a nechci, aby na velikášské plány hejtmana Čunka doplatili jak zaměstnanci svým nedobrovolným sponzoringem, tak pacienti zhoršenou dostupností běžné péče. Nechci, aby se rizikovou investicí udělala půda pro privatizaci krajského zdravotnictví. A budu proti takovým plánům otevřeně vystupovat. Podporuji v této věci další zdravotníky a všechny, kteří se nebojí vyslovit nahlas svůj názor. Chci řádnou a na vedení kraje nezávislou oponenturu záměrů, posouzení varianty postupné rekonstrukce stávajícího areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a v prvé řadě dlouhodobý výhled péče, včetně investic ve všech nemocnicích kraje. Koncepce zdravotnictví musí zahrnovat i další klíčové souvislosti, a to oblast praktických lékařů, stomatologů, psychiatrické péče a ambulantních specialistů. Běžná specializovaná zdravotní péče se nemůže koncentrovat pouze do center, dostupnost péče pro mne je a zůstane prioritou.