Soutěž - Spotřeba pro život 2017

Obecně prospěšná společnost dTest pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA vyhlašuje

jubilejní 10. ročník soutěže Spotřeba pro život

spočívající v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež, zaměřeného na testování výrobků a služeb.

Soutěž je uvedena v přehledu soutěží a přehlídek, který schvaluje a ve svém věstníku vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Motto soutěže: Kdo chce nakupovat bezpečné a kvalitní výrobky či služby, měl by být schopný si k nim informace najít, ověřit a využít.

Nosným tématem tohoto ročníku soutěže je: „Spotřebitelé a služby mobilních operátorů“


Ceny pro vyhodnocené soutěžní kolektivy:

Vyhodnoceno bude 5 soutěžních časopisů, jejichž tříčlenné redakční týmy obdrží věcné ceny věnované vyhlašovatelem soutěže.

První tři redakční týmy obdrží spolu se svými koordinátory jako cenu zájezd do jednoho ze sídel Evropského parlamentu (Štrasburk, Brusel), věnovaný poslankyní Evropského parlamentu MUDr. Olgou Sehnalovou, MBA.

Každá zapojená škola obdrží zdarma předplatné tištěné verze časopisu dTest pro následující školní rok.

Podmínky soutěže

Soutěž je vypsána pro studenty gymnázií a středních škol, vyšších odborných škol a žáky odborných učilišť, mohou se jí ale účastnit samostatně i studenti a žáci zapojení do různých forem mimoškolských odborných aktivit.

Každý soutěžní kolektiv reprezentuje tříčlenný redakční tým a koordinátor z řad dospělých. Počet, věk a profesní zaměření konzultantů podmínky soutěže neomezují.

Soutěží se v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež zaměřeného na zpracování vlastních rozborů poznatků a zkušeností získaných v rámci vyhlášeného nosného tématu, včetně případného vypracování souvisejících testů výrobků či služeb. Soutěžní časopis má v tištěné podobě formát A4, 8 až 12 číslovaných stran obsahu a 4 strany samostatné obálky; na titulní straně se uvede logo časopisu, jeho název a vydavatelské údaje, na poslední straně pak tiráž se jmény autorů. Dodržení vymezeného rozsahu a tištěné formy časopisu je předpokladem pro zařazení do hodnocení.

V případě použití převzatých materiálů musí být vždy uveden zdroj těchto materiálů a převzaté materiály by neměly tvořit většinu obsahu časopisu.


Doporučený postup

Prostředí elektronických komunikací v České republice může leckomu připomínat džungli, kde draví operátoři líčí navoněné marketingové pasti na nepřipraveného spotřebitele. Za posledních pár let se na trhu doslova vyrojily desítky virtuálních operátorů a v rámci boje o zákazníka došlo k jistému zlevnění služeb mobilního volání a internetu. Na druhé straně zůstaly problémy s nepřehlednými obchodními podmínkami či kvalitou služeb operátorů.

V rámci zpracovávaného soutěžního časopisu by se redakční týmy měly pokusit své čtenáře provést úskalími smluv, dotknout se přehledu práv a povinností spotřebitelů ve vztahu s operátory, zamyslet se nad tím, zda jsou všeobecné smluvní podmínky operátorů srozumitelné běžnému člověku. Možné je zaměřit se i na triky operátorů či ukázat, jak důležité je znát čísla. Jednoduše řečeno, redakční týmy by měly ukázat čtenářům svého časopisu, jak mohou přežít v telekomunikační džungli.


Hodnocení

Soutěžní časopisy bude hodnotit odborná porota, jejíž hodnocení bude vycházet z následujících kritérií:
nápad, odbornost, vzhled časopisu a celkový dojem.


Organizace soutěže

1. Doručení soutěžních časopisů je nezbytné zajistit na adresu: dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10 - Vršovice, nejpozději do 15. května 2018.
2. Výsledky soutěže budou zveřejněny nejpozději 8. června 2018 na webových stránkách pořadatele www.spotrebaprozivot.cz. Vyhodnocené soutěžní kolektivy budou rovněž informovány přímo.
3. S žádostmi o doplňující informace k soutěži je možné se obracet na koordinátorku soutěže Ing. Lucii Mihulovou, e-mail: mihulova@dtest.cz, telefon 241 404 922..
4. Účastí v soutěži dávají autoři souhlas pořadatelům soutěže s nekomerčním využitím předaných materiálů k propagaci soutěže a spotřebitelské problematiky.
5. Termín vstupu do soutěže není časově omezen. Podmínkou pro zařazení do hodnocení je pouze dodržení termínu dodání soutěžních časopisů.

Jak to vidím já


Vážené spoluobčanky a spoluobčané, ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Předvolební úvaha

27.8.2018 |

Do voleb v Kroměříži jde třináct stran a hnutí s mnoha novými lidmi, kteří se ucházejí o to, stát se městskými zastupiteli. Je taková doba, která přeje novým tvářím, představám a slibům, že teď to bude jiné, lepší. Město se ... pokračování

Naše videa
Nejen o dvojí kvalitě mluvila Olga Sehnalová v debatě pro Aktuálně.cz

31.5.2018 | Češi chtějí jíst stejně kvalitní potraviny jako Němci. Měla by se kvůli tomu zakázat současná praxe, kdy někteří výrobci nabízejí potraviny s různým složením v Česku, než například v Německu? V debatě pro Aktuálně.cz Olga Sehnalová ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]