MUDr. Olga Sehnalová MBA

Narodila jsem se v Kroměříži v roce 1968 a s tímto městem je spojena většina mého osobního života i politického působení. Jsem původním povoláním lékařka, studovala jsem na Masarykově univerzitě v Brně, v devadesátých letech jsem pracovala jako výzkumnice v oblasti biomedicínského inženýrství na univerzitě v americkém Salt Lake City. Po ukončení studií na lékařské fakultě jsem nastoupila do kroměřížské nemocnice, kde jsem mnoho let působila na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Titul MBA jsem získala studiem na Brno Business School - Nottingham Trent University.

V politice se aktivně pohybuji od konce devadesátých let, kdy jsem byla zvolena do zastupitelstva města Kroměříže. Z komunální politiky jsem od té doby nikdy neodešla, protože je pro mě důležité být neustále v kontaktu s problémy svého regionu a jeho obyvatel. V roce 2009 jsem se kvůli svému zvolení do Evropského parlamentu za ČSSD vzdala pozice místostarostky města. V České republice jsem dále působila v řadě veřejných funkcí, mj. jako předsedkyně Národní sítě Zdravých měst ČR a členka Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Jedním z hlavních témat mého působení v Bruselu byla - a je - dvojí kvalita výrobků v Evropě. Své tažení proti této praktice jsem zahájila v roce 2011, kdy jsem s uvedeným problémem poprvé (a jako první) přišla do Evropského parlamentu. Od té doby se dvojí kvalitě výrobků soustavně věnuji. Díky mé práci se tématem začaly evropské instituce vážně zabývat a začalo se o něm mluvit. V letošním roce mé snahy vyvrcholily dotažením tématu až do jeho zákonné úpravy. V roce 2017 mě díky této mé práci prestižní mezinárodní magazín pro politiku Politico.eu zařadil do přehledu osobností, které v nadcházejícím roce nejvíce ovlivní veřejnou debatu v Evropě.

V Evropském parlamentu se dále významně angažuji v oblasti dopravy, bezpečnosti silničního provozu a práv cestujících. V uplynulých letech jsem stála například za úpravou zavedení systému tísňového volání eCall v Evropě. Bojuji i za práva lidí s postižením, mj. z pozice předsedkyně parlamentní meziskupiny a důsledně i v rámci projednávané legislativy.

Témata související s Evropskou unií se snažím přinášet i do regionu, ze kterého pocházím. V Kroměříži například již od roku 2010 pořádám Evropské dny - týdenní festival věnovaný kultuře země, která právě předsedá Radě EU. Za jejich pořádání jsem v roce 2017 získala ocenění MEP Award 2017 v kategorii "Kultura, vzdělání a sport".

Hovořím plynně anglicky, k mojí jazykové výbavě patří i francouzština a ruština. Od školních let se věnuji tenisu, dříve i závodně. Ve volném čase ráda jezdím na kole, chodím do přírody, běhám a cestuji - mé srdce však patří především hanáckému folklóru.

Moje články