Napsali o mně

Pro mne, jako odborového předáka, je důležité, aby nás v zahraničí a speciálně v Evropském parlamentu reprezentovali pracovití, poctiví a Českou republiku chránící europoslanci, ale také europoslanci, kteří budou schopni uvažovat nejen v dimenzích českých, ale i v dimenzích evropských a nadnárodních. Paní Olga Sehnalová tyto parametry naplňuje, a moc jí přeji, aby mohla ve své misi v Evropském parlamentu pokračovat.

Josef Středula

předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Olga Sehnalová se snaží dlouhodobě a promyšleně řešit problém dvojí kvality potravin. Tím se liší od politiků jiných stran, kteří si na tento problém vzpomněli pár týdnů před volbami.

Jan Keller

sociolog, poslanec Evropského parlamentu

V otázce, koho volit v blížících se volbách do Evropského parlamentu, mám osobně již potřetí zcela jasno. Svým hlasem podpořím svou váženou kolegyni MUDr. Olgu Sehnalovou, MBA. Má mou trvalou důvěru, protože opakovaně dokázala, že nás viditelně a smysluplně zastupuje ve společné Evropě. Mou důvěru má rovněž proto, že nepřestává být člověkem pevně spojeným se svým městem a regionem. Velmi si přeji, aby své rozsáhlé znalosti, pracovitost a vytrvalost mohla v náš společný prospěch uplatnit i v dalším volebním období. Moc jí fandím a držím pěsti.

MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA

emeritní ředitelka a primářka ARO Kroměřížské nemocnice a.s.

Paní dr. Sehnalovou jsme měly možnost poznat při osobních jednáních, která se týkala problematiky nejen zdravotnictví, ale i sociálních služeb. Některé jsme ji poznaly ještě v době její práce v kroměřížské nemocnici a jsme velmi rády, že je její zájem o zdravotnictví v našem kraji je trvalý. Proto si ceníme, že se angažuje i v otázce rizikové investice, která se týká výstavby nové nemocnice ve Zlíně. Velmi si vážíme jejího přístupu v této oblasti a děkujeme za odpovědný přístup, pomoc a podporu, která vede k zachování dostupnosti zdravotních služeb pro všechny občany Zlínského kraje.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče - Krajská rada

Mgr. Marcela Holčáková, Martina Katolická, Mgr. Ivana Lukašíková, Martina Hvozdenská, Ludmila Šromotová

Paní poslankyni Sehnalovou jsem poprvé potkala, když jsem se hlásila na stáž do její kanceláře v Evropském parlamentu v Bruselu. Během pohovoru byla příjemná a jako stážistku si mě nakonec vybrala. Je pravda, že jsem na stáž splňovala všechny předpoklady. Paní poslankyně byla ale první, kdo neřešil, že k výkonu své stáže budu potřebovat vyšší stůl, bezbariérové prostory nebo zázemí pro osobního asistenta, který se mnou do Bruselu také přiletěl. Pohybuji se totiž na vozíku a můj předchozí zaměstnavatel mi umožnil jen práci z domu. U paní poslankyně jsem obdivovala její obrovské pracovní nasazení a přehled, zároveň také její lidskost a vstřícný přístup. Díky stáži u ní v kanceláři jsem poznala práci v Evropském parlamentu a také krásy života v Bruselu. Byla to příležitost, na kterou se nezapomíná.

Veronika Vítková

právnička, Kancelář veřejné ochránkyně práv

S europoslankyní doktorkou Sehnalovou spolupracuje naše Poradenské centrum pro sluchově postižené v Kroměříži již několik let. Od počátku naší spolupráce se profesně i lidsky zajímá o problematiku handicapovaných občanů. Podle svých možností se mimo jiné přímo nebo zprostředkovaně (svojí záštitou) účastnila několika ročníků Týdne sluchově postižených ve Zlínském kraji. Jejím prostřednictvím jsme měli jedinečnou příležitost zúčastnit v Evropském parlamentu konference na téma Mnohojazyčnost a rovná práva v EU - role znakových jazyků v EU. Paní Olgo, vaší podpory si velmi vážíme a děkujeme Vám za dlouholetou spolupráci v oblasti zlepšování podmínek sluchově postižených občanů (nejen) ve Zlínském kraji. Vaše poslanecká praxe jasně dokazuje, že vnímáte naše problémy a snažíte se svými silami přispět k vytvoření lepších podmínek pro život náš i život budoucích generací. Podporujeme Vás v realizovaných i zamýšlených aktivitách, protože jsme přesvědčeni o jejich smyslu a užitečnosti. Přejeme úspěch v nadcházejících volbách, pevné zdraví a dostatek sil do další práce ve prospěch nás všech.

Drahomíra Kunčarová

ředitelka, Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž,o.p.s.

Koncem září 2016 se na půdě Evropského parlamentu v Bruselu konala konference „Mnohojazyčnost a rovná práva v EU - role znakových jazyků v EU“, na kterou se sjeli delegáti, zástupci a představitelé organizací osob nejen se sluchovými handicapy z celé Evropy. Jako jedna z mála europoslanců z České republiky pojala paní doktorka Olga Sehnalová účast delegátů z České republiky ve velkém stylu - na tuto konferenci pozvala hned 11 osob z neziskového sektoru. Po oba dny v Bruselu jsem měl možnost ji trochu poznat, též při společném obědě si navzájem s ní zajímavě popovídat a mohu říci, že mě Olga Sehnalová svým skromným lidským přístupem nehranou empatií nezklamala. Na mé dotazy ohledně vnitřního fungování EU mi paní Sehnalová otevřeně a bez vytáček přímo odpovídala, ať již na téma ochrany spotřebitele (...), na podporu sportu handicapovaných v EU i na další nahozená témata. Později jsem při několika příležitostech s ní krátce mluvil a vždy jsem ze setkání s ní měl pozitivní pocit. Měl jsem možnost mluvit i s lidmi, kteří měli plná ústa hodnot evropské civilizace, pomoci bližním, handicapovaným ale ovšem, jejich činy nenásledovaly slova. O paní Sehnalové naopak mohu říci, že co řekne, to se pokusí vykonat. Je to žena, která slova přetváří v činy. Ač jsem svým životním postojem politicky někde jinde jak paní doktorka Sehnalová, otevřeně ji veřejně vyslovuji podporu a přeji si, aby i nadále doktorka Sehnalová pokračovala jako europoslankyně, kde se dle mého skromného hodnocení již plně osvědčila.

Mgr. Ota Panský

předseda Českomoravské jednoty neslyšících

Český červený kříž Kroměříž již 15 let spolupracuje s Olgou Sehnalovou. Je naší příznivkyní a podporovatelkou. Vždy nás potěší, když navštíví naše akce, které pořádáme pro děti v poskytování první pomoci a bezpečnosti v dopravě nebo pro dárce krve, kterých si za dárcovství velmi vážíme. Často nás mile překvapí, když zavítá v průběhu roku mezi členy a dobrovolníky ČČK. Paní doktorce Sehnalové přejeme mnoho úspěchů v blížících se volbách.

Alice Juračková

ředitelka Českého červeného kříže Kroměříž

Chtěli bychom poděkovat paní Olze Sehnalové za to, že nám umožnila účast na konferenci v Bruselu v parlamentním sále, kde jsme se mohli sejít s ostatními zeměmi z EU. V jednom velkém sále jsme mohli dokázat, že je více znakových jazyků, než je mluvených jazyků v Evropské unii. Je potřeba, aby bylo neslyšícím umožněno vzdělávat a dorozumívat se v různých komunikačních systémech, které neslyšící preferuje, aby jim byly zajištěny dostatečné podmínky pro porozumění v zaměstnání, kultuře, školách a dalších místech. Když byla paní Sehnalová zvolena jako člen EU parlamentu, velmi jsme ocenili, že chodila mezi své občany a zjišťovala jejich akutní problémy, které následně řešila. Na výzvu o pomoc ihned reagovala, a proto bychom byli rádi, kdyby nás opět zastupovala v EU institucích.

Ing. Martin Novák

prezident Českomoravské unie neslyšících z.s., ředitel České unie neslyšících, z.ú.

Doktorku Olgu Sehnalovou znám již mnoho let. Jsme přátelé jak v osobním, tak politickém životě. Olga vždy patřila a patří mezi ty politiky, kteří žijí mezi lidmi a vědí, co lidé potřebují. Ani Brusel ji nezměnil. Hájí důsledně zájmy našich občanů a naší země. Její boj za stejnou kvalitu zboží a potravin pro naše občany je obdivuhodný. Olga si zaslouží naši podporu ve volbách i náš preferenční hlas!

Ing. Zdeněk Škromach

bývalý ministr, poslanec a senátor

S Olgou Sehnalovou se znám léta. Naše přátelství se začalo v době, kdy jsem byl řadovým členem ČSSD. Jako víceprezident Agrární komory jsem spolu s prezidentem Komory řesil problematiku nekalých praktik některých zpracovatelů a bylo potřeba se obrátit i na evropské instituce. A tady nám byla Olga vždy velmi nápomocna. Jako výkonný zemědělec si vážím práce Olgy při prosazování našich národních zemědělských zájmů na půdě Evropy. A nejen tam. Práce Olinky si nesmírně cením. Věřím, že uspěje v souboji o voliče ve volbách do Evropského parlamentu a že nám zemědělcům bude nadále pomahat.

Ing. Jindřich Šnejdrla

AGROTECH, spol. s r.o. Poličná

Paní poslankyni jsem měl tu čest osobně poznat během své stáže v Evropském parlamentu. V době, která je charakteristická jednoduchými odpověďmi na složité problémy, zkratkovitými a frázovitými vyjádřeními v médiích a přeskakováním z tématu na téma s cílem vytěžit maximum politických bodů, bylo velmi příjemné vidět, že politiku lze dělat i jinak. Její přístup (např. ke dvojí kvalitě) se totiž vyznačuje detailní znalostí problematiky, důsledným a neúnavným tlakem na klíčové hráče a upřednostňováním reálných změn před marketingovými výkřiky. To vše je navíc doplněno o skutečně sociálnědemokratické hodnoty, lidskost a respekt k druhým. Pevně věřím, že právě tyto vlastnosti voliči v květnových volbách ocení. Politické osobnosti jako je Olga Sehnalová totiž potřebuje nejen Česká republika, ale i celá Evropa.

Václav Haas

předseda MO ČSSD Mnichovo Hradiště