Projev na plénu OSN - k bezpečnosti silničního provozu

Měla jsem tu čest hovořit na plénu OSN na téma bezpečnosti silničního provozu, které je pro mě - i z důvodů zkušeností z pozice lékařky na oddělení ARO - velmi důležité - video z projevu (v angličtině)