Není jediný důvod, aby se nad lidmi kvůli jejich zranění či nemoci zlomila hůl

Návrat lidí do práce po úrazu či dlouhodobé nemoci nebývá vždy jednoduchý. Velmi mě proto těší, že jsem se mohla podílet na projednávání zprávy o možnostech opětovného začlenění pracovníků, kteří se zotavují z úrazu a nemoci, do svého zaměstnání - projev na plenárním zasedání Evropského parlamentu.