Lidé s postižením mají mít právo na informace v takovém formátu, aby mohli svobodně volit, jako ostatní

V EU žije 80 milionů lidí s postižením. Přesto nejsou téměř zastoupeni ve veřejném životě a příliš na ně nemyslí ani programy politických stran. K volbě navíc potřebují i informace ve formátech, které jsou pro ně dostupné, což omezuje možnosti volit a účastnit se politického života - projev na plenárním zasedání Evropského parlamentu.