Kdo bojuje za české zájmy, a kdo se jenom veze?

V Evropském parlamentu jsem prosadila přísnější variantu řešení dvojí kvality - postavit ji mimo zákon. Na tahu byli také ministři členských států EU, včetně za ČR vyjednávajícího MPO. Ti však podpořili naprosto bezzubou legislativu, která problém neřeší - video pro občany.