Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, která znamená úpravu pravidel v oblasti silniční nákladní dopravy.

Tzv. „první balíček mobility“ se týká třech zpráv - o sociálních podmínkách a dobách řízení a dobách odpočinku řidičů, o přístupu dopravců na trh mezinárodní silniční dopravy v EU a o pravidlech kabotáže. Poslanci Evropského parlamentu přijali kompromisní návrhy ke všem třem zprávám.

„I přesto, že to dlouho vypadalo, že pozice mezi státy, které jsou v centru EU, a východními a okrajovými členskými státy jsou velmi rozdílné.  Nakonec se na několikátý pokus podařilo odhlasovat kompromis. Ten přinese řidičům zlepšení pracovních podmínek a zároveň omezí obcházení předpisů,“ uvedla poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová (ČSSD).

Přijatá změna pravidel také zlepší výměnu informací a provádění kontrol dodržování pravidel. K tomu přispěje také zavedení inteligentních tachografů. Dojde i ke snížení administrativní zátěže pro řidiče.

„Výsledek tohoto hlasování, byť není konečné, je pro Českou republiku poměrně příznivý. Dopravci budou moci i nadále využívat pravidel tzv. kabotáže, aby mohli vytížit svá vozidla během mezinárodních přeprav a zamezit tak jízdám s prázdným vozem. To byl totiž také původní záměr, proč byla pravidla o kabotáži zavedena. Zároveň ale docházelo k jejímu zneužívání, proto je Evropský parlament nyní upravil tak, aby vozidlo smělo kabotáž provádět pouze tři dny a poté bude muset být odstaveno než ji bude moct vykonávat znovu,“ uvedla Olga Sehnalová

Tímto hlasováním ale projednávání neskončilo. Nyní se na výsledné podobě nařízení bude muset domluvit Evropský parlament s Radou a Komisí během třístranného jednání. To by mělo začít ještě před koncem mandátu tohoto Evropského parlamentu, tedy do června.