Záruka pro mladé nabízí mladým Evropanům novou šanci na trhu práce

Nezaměstnanost mladých lidí dosahuje v EU dramatické úrovně. Bez práce je tu v současnosti 5,5 milionu mladých do 25 let. Zlepšení situace by měla přinést tzv. Záruka pro mladé, navržená Evropskou komisí. Všichni mladí, kteří jsou bez práce a nepokračují ve vzdělávání déle než 4 měsíce, by měli mít přístup k zaměstnání, vzdělávání nebo přípravě na povolání. V pondělí se budou poslanci ptát Komise na to, jak Záruku pro mladé začlenit do politik zaměstnanosti členských zemí a jak ji financovat.

Záruky pro mladé
Evropská komise doporučuje členským zemím, aby zavedly tzv. Záruky pro mladé, v jejichž rámci by členské země zajistily, aby mladí lidé do 25 let dostali kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské přípravy nebo stáže do čtyř měsíců poté, co odešli ze školy nebo se stali nezaměstnanými.

Pro uvedení systému do praxe je potřeba spolupráce členských zemí se zúčastněnými stranami a zajištění rychlé reakce úřadů práce. Členské země by měly k financování opatření využívat Evropského sociálního fondu a ostatních strukturálních fondů.

Reakce Evropského parlamentu
Návrh podpořil předseda Evropského parlamentu Martin Schulz, který ve svém projevu na summitu Evropské rady 13. prosince zdůraznil, že krize "nesmí okrást mladé Evropany o jejich budoucnost". "Záruka pro mladé je životně důležitá. Nesmí zůstat pouhým kusem papíru. Vítáme, že z ní irské předsednictví udělalo svou prioritu," řekl Schulz.

V pondělí odpoledne budou zástupci Evropské komise odpovídat na otázku francouzské sociálnědemokratické poslankyně Pervenche Beres ohledně financování Záruk pro mladé a jejich zavádění v praxi.

Alarmující čísla
Míra nezaměstnanosti mladých dosáhla v roce 2011 ve 13 členských státech EU více než 25 %, v Řecku a Španělsku dokonce přes 55 %. Celkem bylo v EU nezaměstnaných 21 % mladých, což je zhruba 5,5 milionů lidí.

Míra nezaměstnanosti mladých je ve většině členských zemí dvojnásobná oproti míře nezaměstnanosti lidí nad 25 let, a v posledních 4 letech se dramaticky zvyšuje.

V roce 2011 našlo práci jen 29,7 % mladých ve věku 15–24 let z těch, kteří byli v roce 2010 nezaměstnaní, což představuje pokles téměř o 10 % během tří let.

Náklady
7,5 milionu mladých od 15 do 24 let v roce 2011 v EU nemělo zaměstnání, ani se nevzdělávalo nebo neprocházelo rekvalifikací. Jejich podpora stojí unijní ekonomiku ročně 150 miliard eur.

Celkové náklady na zavedení Záruk pro mladé se oproti tomu v eurozóně odhadují na 21 miliard eur.

Poslankyně Evropského parlamentu, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D), k problematice uvedla:
„Nezaměstnanost mladých je palčivým problémem Evropy, kterému nemůžeme nečinně přihlížet. Jistě, můžeme čekat, až se ekonomická situace jednou zlepší, ale to už bude po generaci milionů mladých evropanů pozdě. To si nemůžeme dovolit. Návrh na systém, který by usnadnil mladým lidem najít zaměstnání, proto vítám. Jeho náklady jsou mnohonásobně nižší, než náklady na financování podpory v nezaměstnanosti mladých. Detaily tohoto nástroje ale musí být na všech úrovních detailně prodiskutovány a nastaveny tak, aby tento nástroj skutečně fungoval.“

Zdroj: Evropský parlament

Datum: 14.1.2013

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]