Veřejná doprava může zlepšit život občanů v evropských městech

Téměř tři čtvrtiny obyvatel Evropské unie žijí ve městech, kde jejich zdraví ohrožuje znečištění vzduchu a hluk vznikající z dopravy. S nárůstem automobilové dopravy je pohyb ve městech stále složitější. Nejen nekonečné dopravní zácpy, úporné hledání, kde zaparkovat, ale i dopravní nehody chodců či cyklistů s vážnými následky. Doprava je vážným problémem všech evropských měst.

Členové Výboru pro dopravu a cestovní ruch se tímto tématem zabývali v minulých týdnech a na svém úterním zasedání schválili zprávu týkající se problému udržitelné městské mobility. To obsahuje výzvy Komisi a členským státům, k přijetí opatření, která by tuto situaci pomohla zlepšit. Hlavním cílem je podpora městské hromadné dopravy. Pokud bude systém spojů naplánován tak, aby jezdily často a pravidelně, může větší využívání MHD přispět ke zlepšení ovzduší a snížení hlukové zátěže ve městech.

„Jestliže má dojít ke zlepšení situace ve městech, je nutné, aby fungovalo propojení mezi veřejnou dopravou, chůzí a cyklistickou dopravou. Jsem proto ráda, že se do konečného znění stanoviska promítly mé pozměňovací návrhy, ve kterých upozorňuji na nutnost spojení příměstských oblastí a center měst veřejnou dopravou. Podařilo se mi také prosadit do textu zdůraznění bezpečné infrastruktury jako priority pro ochranu chodců a cyklistů v městském prostředí, pokud chceme tyto druhy dopravy podporovat,“ uvedla poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová, která ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch působí.

Inspirací pro podporu cyklistické dopravy může být například Kodaň, kde za prací denně na kolech dojíždí téměř polovina populace.

V budoucnu ke zkrácení cestování ve městech přispějí i nové digitální technologie v oblasti vyhledávání spojení, navzájem komunikující vozidla, nové koncepty sdílení automobilů apod.

Stanovisko reaguje na sdělení Komise o městské dopravě a vychází i z dalších cílů v oblasti dopravy, které byly stanoveny například v Bílé knize o dopravě z roku 2011. Patří mezi ně mimo jiné snížení počtu vozidel poháněných fosilními palivy ve městech o polovinu do roku 2030 či snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050 o 60 %. Evropský parlament ve stanovisku vyzývá Komisi a členské státy, aby podpořily projekty udržitelné městské mobility v rámci nově vzniklého fondu EFSI a zajistily potřebnou součinnost mezi různými zdroji financování.

O tomto stanovisku budou poslanci Evropského parlamentu hlasovat na prosincovém plenárním zasedání ve Štrasburku.

Datum: 13.11.2015

Podobné články:

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Cyklojízda do Kurovického lomu 21.9.2019

Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, ...

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]