Trh s energiemi musí být pro spotřebitele srozumitelný

Podle Občanského sdružení spotřebitelů TEST až 12 % spotřebitelů v České republice považuje ceny energií a možnost nabídky různých dodavatelů za nejpalčivější problém. Podle TESTu navíc téměř 40 % dodavatelů plynu u nás neuvádí úplné ceny, čímž nejenže nesplňují svoji předepsanou povinnost, ale především mohou snadno zmást své zákazníky.

Evropská komise v listopadu loňského roku představila sdělení, jehož cílem má být zajistit fungování energetického vnitřního trhu. V pondělí 4. března 2013 se na Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, ve kterém zasedá i česká poslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D) konala první výměna názorů, ve které poslanci Komisi doporučili, jak by měl podle jejich názoru trh s energiemi z pohledu spotřebitele fungovat a jakými zásadami by se měl řídit.

Co v debatě mimo jiné zaznělo?
1. Stále mnoho překážek na vnitřním energetickém trhu: Zpravodaj De Campos (S&D) poukázal na přetrvávající problémy, které brání dokončení fungujícího vnitřního trhu v oblasti energií. Nedostatečná spolupráce členských států, dotace na některá paliva či mechanismy podpory obnovitelných zdrojů vedoucí k narušení hospodářské soutěže jsou jen některé z příkladů, které podle zpravodaje způsobují neustále zvyšování cen.

2. Státy nerespektují evropskou legislativu: Europoslanec Schwab (EPP) poukázal na neplnění opatření 3. energetického balíčku členskými státy. Velká roztříštěnost mezi právními předpisy ohrožuje jeho lhůtu pro provedení, která je stanovena na rok 2014. Schwab ocenil Evropskou komisi, která vede řízení s těmi státy, které špatně provádějí stávající předpisy.

3. Spotřebitelé závislí na poskytovatelích energie: Liberální europoslanec Creutzmann (ALDE) vidí jeden z negativních jevů nedokončeného vnitřního trhu s energiemi v závislosti spotřebitelů na poskytovatelích energií. Upozornil, že v různých členských státech existují odlišné energetické koncepce - Německo se soustředí na obnovitelné energie, Francie naopak na jádro. Škodlivá je nicméně především izolace některých států od evropské sítě.

4. Zajištění bezpečnosti dodávek: Trojici německých europoslanců uzavřela poslankyně Ruhle (Zelení), jež si přeje větší zaměření na necentralizovanou výrobu energií. Některé státy podporují výrobu energie přímo u malých spotřebitelů, což je důležité i v otázce bezpečnosti zásobování.

5. Nutnost investicí do infrastruktury: Předseda výboru, britský poslanec Harbour (ECR) upozornil na nutnost investovat do energetické infrastruktury. Přesun k obnovitelným zdrojům je dle něj podmíněn dostatečnými kapacitami na uskladnění energií a vzájemným propojením mezi energetickými trhy.

Olga Sehnalová: Ochrana spotřebitelů v oblasti trhu s energiemi je obzvláště naléhavá „Životní náklady lidí jsou výrazně ovlivňovány cenami energií. Jasná a přehledná pravidla na trhu s energiemi musí umožnit, aby se spotřebitelé lépe a snadněji orientovali. Výběr dodavatele na základě nejvýhodnější nabídky podle jasných a srozumitelných kritérií či právo spotřebitele odstoupit od smlouvy nesmí být potlačeno žádnou z nekalých obchodních praktik,“ říká poslankyně Sehnalová.

Co konkrétně Komise navrhuje?
Celý obsah sdělení Komise ke sdělení "Zajistit fungování vnitřního trhu s energií" je dostupné zde:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0663:FIN:CS:PDF

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele vypracovává ke sdělení stanovisko, jež bude na výboru představeno 11. dubna 2013. V květnu potom budou poslanci výboru hlasovat o jeho konečné podobě.

Datum: 10.3.2013

Podobné články:

Cyklojízda do Kurovického lomu 21.9.2019

Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, ...

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]