Prohrát se může, ale bojovat se musí

Jak jsem slíbila, dnes jsem se zúčastnila zasedání krajského zastupitelstva Zlínského kraje. Bylo skvělé, že účast lidí, hlavně zdravotních sester, byla taková, že se nevešly do jednacího sálu. Ve svém volnu, po nočních službách, přijelo svou nespokojenost vyjádřit více než stovka zdravotníků, vesměs ze zlínské a kroměřížské nemocnice. Je těžké udělat odhad, protože míst k sezení je sotva třicet a stát v kuse od deseti hodin do tří hodin odpoledne možná některé odradilo.

Není se co divit. Návrh, aby se bod o hospodaření nemocnic předřadil hned na začátek, aby se tak mohl projednat společně s peticí zdravotníků, hejtman smetl ze stolu s poukazem na to, že byl plánován na později, takže proto bude později a basta. Zpoždění bylo ještě delší, protože mezitím dorazila zpráva, že pan dr. Maráček, nestihne dojet ze služby na Lysé hoře, kde slouží u horských záchranářů. Co se mu stalo, nevíme, doufám, že nic vážného. Nakonec nedorazil vůbec.

Takže zdravotníci trpělivě čekali, i když byla nasazena osvědčená hejtmanova pověstná zdržovací a uspávací taktika. Přesto, že sál praskal ve švech, bod č. 8 programu se stále odsouval a dostal se na pořad až zhruba dvě hodiny po začátku. Nejprve byl uveden prezentací skvělých výsledků hospodaření a diskuzí zastupitelů. Míchat výsledky hospodaření nemocnic s personální situaci v Baťově nemocnici a s peticí zdravotníků proti odvolání ředitelky dr. Mergenthalové vytvořilo docela nepřehlednou diskuzi, jejíž tempo navíc “zvolňoval” hejtman svými sáhodlouhými komentáři po každém vystoupení přítomných sestřiček i lékařek, které se přihlásily do diskuze, nebo komentáři dalších osob z managementu nebo krajského úřadu.

Dost zajímavé bylo mimo jiné upozornění bývalého hejtmana Mišáka, že právě v tomto bodu došlo k poruše on-line přenosu, což je věru politováníhodná náhoda. Myslím, že právě tento bod ve své úplnosti by občany mimořádně zajímal.

Nejprve vystoupily tři přihlášené zástupkyně z Kroměřížské nemocnice a.s., které mluvily jménem petičního výboru zaměstnanců a těch, kdo podepsali petici. Mimo jiné přišla řeč i na to, jakým způsobem se Zlínský kraj stará o svůj majetek, když neřeší situaci opravy operačních sálů, na kterou byl v předstihu upozorněn. Hejtman slíbil, že si o situaci vyžádá zprávu. To budeme jistě sledovat, protože je to z hlediska ekonomiky nemocnice mimořádně důležitá věc a vedení nemocnice udělalo všechno proto, aby její řešení urychlilo. Investorem je ale kraj, jemuž budovy patří. Ono, taková příprava investice je na léta. Ti, kdo dnes slavnostně stříhají pásky, pouze navazují na to, co projekčně připravili jejich předchůdci, v případě Kroměřížské nemocnice ještě předchozí vedení kraje.

Své vystoupení měla i odvolaná ředitelka nemocnice dr. Mergenthalová, která okomentovala své působení a dosažené výsledky ve zlepšení ekonomiky, ale zdůraznila hlavně to, že nejcennější, co nemocnice mají, jsou lidé, spokojení a dobře motivovaní zdravotníci, kteří vidí svou perspektivu. Vystoupila i radní města Kroměříže dr. Smělíková, aby vyjádřila nesouhlas města s odvoláním ředitelky a také s tím, že nejsou zásadní záležitosti s městem projednány.

Další část debaty se vedla o personální situaci v Baťově nemocnici a kolektivním vyjednávání. Názory zástupkyň odborů byly konfrontovány s přítomnou členkou představenstva Mgr. Štěpánkovou. Takhle výměna názorů byla hodně vyhrocená, je zjevné, že nespokojenost personálu je opravdu velká, jinak ale asi v představenstvu KNTB panuje shoda, a to je zřejmě hlavní, čím se řídí posuzování práce managementu.

Předsedkyně odborového svazu pracovníků ve zdravotnictví paní Žitníková vyjasnila některé pracovně právní otázky a uvedla, že jsme svědky dvou světů. Ekonomicky a personálně stabilizované nemocnice v Kroměříži, jejíž ředitelka, za kterou stojí zaměstnanci, je ale odvolána, a případ nemocnice, která personálně stabilizovaná, jak bylo patrné z vyjádření a přítomnosti zaměstnanců, rozhodně není. Upozornila i na problematickou ústavní stížnost senátorů ve věci nediskriminace úhrad za zdravotní péči, protože podle ní skrývá požadavek naprosté deregulace úhrad zdravotní péče.

V diskuzi poslaneckých hostů vystoupila poslankyně za KSČM paní Pěnčíková, která rozporovala, jak postup hejtmana při projednávání tohoto bodu, tak zejména některé uzavřené poradenské smlouvy.

A pak jsem se dostala na řadu i já. Navázala jsem na své minulé vystoupení v krajském zastupitelstvu, které rozhodovalo o nákupu pozemků pro novou nemocnici. Mluvila jsem o tom, že je asi něco špatně, pokud jsou zaměstnanci ochotni přijet vyjádřit svůj nesouhlas, že důvody se veřejnost v Oknu do kraje asi nedočte, protože to servíruje jen jednostranné informace. Že kontrolní výbor Zastupitelstva by se měl podívat na ony poradenské smlouvy, a hlavně, zda byly uzavřeny v souladu nejen s usnesením Rady, ale vůbec před jakýmkoliv vyjádřením Zastupitelstva k obdobnému záměru. Koncepce zdravotnictví plátí stále ta, která byla přijata v roce 2013. A v ní se žádné nové supernemocnici nemluví. Nic jiného schváleno není. Zopakovala jsem, že zcela rozdílná diskuze o situaci ve dvou nemocnicích, které jsme svědky, ukazuje, že ačkoliv nás hlásná trouba Okna do kraje přesvědčuje o opaku, zřejmě je tu asi něco shnilého. Na závěr jsem vyzvala krajské zastupitele, aby řešili problémy tam, kde jsou a nevytvářeli je tam, kde dosud nebyly.

Děkuji za stručná a jasná vystoupení několika krajským zastupitelům. Těm, kdo vydrželi až do konce debaty pak zbylo, podívat se na výsledek hlasování, po kterém můžeme konstatovat, že krajská koalice je pevná jako skála. Překvapení se nekonalo.Jsem ráda, že tam zdravotníci byli a udělali si obrázek, jakým způsobem se rozhoduje o jejich budoucnosti. Jen je mi líto, že tam kvůli tomu museli strávit celý den. Ale přesto mám jeden vzkaz: díky! Prohrát se může, ale bojovat se musí. Nekončíme!

PS. Pokud jsem něco nezaznamenala přesně, omlouvám se za to.

PPS. Až odpoledne se ke mně dostala zpráva, že v době, kdy měl být pan dr. Maráček na Zastupitelstvu a odpovídat na otázky zastupitelů i zdravotníků, vedl primářskou poradu v Kroměříži. Dělají si z lidí blázny? Já bych to spíš nazvala arogantním pohrdáním. Ale jinak jsem ráda, že se panu doktorovi cestou z Lysé hory nic nestalo.


Datum: 4.2.2019

Starší Názory a komentáře:

Evropa dvojího metru nemá budoucnost 6.2.2019

V posledních letech vyplouvají stále zřetelněji v Evropské unii na povrch rozpory, které se obracejí proti ní samotné. Ve Velké Británii protievropské nálady vedly k rozhodnutí jejich občanů z EU vystoupit. Tento krok výrazně zasáhne i Českou republiku a její občany. ...

Prohrát se může, ale bojovat se musí 4.2.2019

Jak jsem slíbila, dnes jsem se zúčastnila zasedání krajského zastupitelstva Zlínského kraje. Bylo skvělé, že účast lidí, hlavně zdravotních sester, byla taková, že se nevešly do jednacího sálu. Ve svém volnu, po nočních službách, přijelo svou nespokojenost vyjádřit více než ...

Zdravotnictví ve Zlínském kraji: Co se dá dělat? 1.2.2019

Bitva o zdravotnictví ve Zlínském kraji hodně zajímá veřejnost a lidé se mě ptají, jestli a co mohou udělat. Na jaře aspoň podepisovali petici, co se dá ještě dělat teď? Odpověď je, nebát se veřejně vyjádřit svůj názor a oslovit krajské zastupitele, které jste si zvolili. ...

Tak a teď ještě vyměnit neposlušné primáře 29.1.2019

Rada Zlínského kraje odvolala ředitelku MUDr. Lenku Mergenthalovou. Stalo se tak navzdory masivní podpoře od řadových zaměstnanců, primářů, lékařské komory, vedení města a také veřejnosti. Nic nepomohlo. Hejtman byl rozhodnut a jeho věrní v Radě Zlínského kraje také. Pro odvolání ...

Dvojí kvalita: teď se láme chleba 18.1.2019

V úterý proběhne v Bruselu důležité hlasování, které rozhodne o tom, jestli bude moci být dvojí kvalita skutečně postavena mimo zákon a v jaké podobě to bude. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude hlasovat o znění směrnice o nekalých obchodních praktikách. ...

Sliby - chyby aneb salámová metoda začala? 15.1.2019

Omezení péče v Kroměřížské nemocnici byrokratickým rozhodnutím od stolu začalo, navzdory všem předvolebním ujišťováním ze strany vedení kraje, že se k ničemu takovému nechystá. Tak už je to tady. V tichosti, bez fanfár a oslavných článků v Oknu do kraje. Od 1. ledna tak končí ...

V kroměřížské nemocnici už to zase vře 12.1.2019

Jednak proto, že od nového roku byla zrušena lůžková část očního oddělení a jednak proto, že se rozšířila zpráva, že hejtman oznámil ředitelce nemocnice, že se rozhodl ji odvolat. Asi ji chce potrestat za dobré výsledky, kterých nemocnice od roku 2014, kdy ji do vedení dosadilo ...

Můj rok 2018 v Evropském parlamentu 28.12.2018

Hlavní činností poslanců je práce ve výborech na odborných tématech, ať již ve stadiu politických usnesení nebo nad konkrétními návrhy textů směrnic a nařízení. Souvisí s tím i řady schůzek, konzultací, nejrůznějších jednání s kolegy uvnitř i mimo své politické skupiny, se zástupci ...

Jak to vidím já
Evropa dvojího metru nemá budoucnost

V posledních letech vyplouvají stále zřetelněji v Evropské unii na povrch rozpory, které se obracejí proti ní samotné. Ve Velké Británii protievropské nálady vedly k rozhodnutí jejich občanů z EU vystoupit. Tento krok výrazně zasáhne i Českou republiku a její občany. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Litevské dny Olgy Sehnalové

11.11.2013 | Jaké byly Litevské dny? Podívejte se na naše video z průběhu akce
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]