Priority lucemburského předsednictví v Radě EU pro oblast dopravy

Na dnešním zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evopského parlamentu prezentoval lucemburský ministr dopravy Francois Bausch dopravní priority předsednictví Lucemburska v Radě EU.

Lucemburské předsednictví se chce věnovat převážně bodům, které mohou být dokončeny v následujících šesti měsících. Mezi priority patří pokračování v práci na čtvrtém železničním balíčku nejen v rámci Rady, ale také s Evropským parlamentem. Ministr Bausch věří, že se v rámci tzv. „politického pilíře“ podaří dosáhnout dohody přijatelné pro všechny členské státy už během říjnového zasedání Rady.

Zaměří se také na zahájení příprav střednědobého přezkumu Bílé knihy o dopravě z roku 2011. Přezkum zhodnotí úspěšnost plnění cílů evropské dopravní politiky, které tato kniha stanovila. Doplní ho také analýza informací z právě ukončené veřejné konzultace a zprávy z vlastní iniciativy „Implementace Bílé knihy o dopravě z roku 2011“, kterou Výbor pro dopravu a cestovní ruch dnes schválil. Samotný přezkum je pak naplánován na jaro 2016, kdy bude Radě EU předsedat Nizozemsko.

"Jako stínová zpravodajka původní zprávy o Bíle knize o dopravě jsem ráda, že Výbor pro dopravu navázal na své předchozí stanovisko, a to mimo jiné i ve věci nezbytného vyrovnávání rozdílů v úrovni dopravní infrastruktury mezi starými a novými členskými státy a nutnosti dobudovat bezpečnou a kvalitní infrastrukturu ve všech druzích dopravy v rámci sítě TEN-T, včetně odstraňování přeshraničních bariér. Podpořil také posilování práv cestujících a velkou pozornost věnoval i veřejné dopravě a dalším opatřením pro posílení bezpečnosti dopravy směřujícími k tzv. Vizi nula," dodala Olga Sehnalová, jejíž pozměňující návrhy byly zahrnuty do kompromisního textu.

Lucembursko se bude orientovat i na pokrok v oblasti práv cestujících v letecké dopravě, která jsou dlouhodobě zablokována v  Radě. Zpřísňující pravidla pro letecké společnosti přitom schválili poslanci Evropského parlamentu již v únoru  2014 na plenárním zasedání ve Štrasburku.

V neposlední řadě chce současné předsednictví aktivně podporovat strategii udržitelné mobility, především začlenění cyklistické dopravy do integrovaného městského plánování. Toto téma bude předmětem neformální schůzky ministrů začátkem října tohoto roku. Předsednictví se také bude snažit dosáhnout pokroku, pokud jde o návrh technických požadavků pro vnitrozemskou vodní dopravu

Další prioritou jsou sociální aspekty v dopravě. Cílem je zaměřit se na stávající legislativu a lepší vymáhání pravidel, zejména v oblasti silniční nákladní dopravy, včetně dopadů na pracovní podmínky zaměstnanců. V současné době Evropská komise připravuje návrh tzv. silničního balíčku, který měl být představen na přelomu tohoto roku.

Vítám priority zkušeného lucemburského předsednictví, které jsou poměrně ambiciózní pokud jde o další směřování dopravních politik. Mezi prioritami lucemburského předsednictví jsem očekávala konkrétnější záměry v oblasti bezpečnost silničního provozu, nicméně zaměření na zranitelné účastníky jako jsou cyklisté, je nepochybně krok správným směrem. Soustavné a cílevědomé snižování počtu úmrtí i vážných zranění na silnicích musí být jedním z hlavních cílů evropské dopravní politiky v dlouhodobém horizontu,“ uzavírá Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu, která působí ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch. 

Datum: 14.7.2015

Podobné články:

Cyklojízda do Kurovického lomu 21.9.2019

Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, ...

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]