Olga Sehnalová hostem odborné debaty k digitálnímu kontraktu

Jak má vypadat digitální kontrakt, jedna z plánovaných iniciativ Evropské komise k vytvoření jednotného digitálního trhu, co by měla nová sjednocená smluvní pravidla pro online nakupování obsahovat, ale také jakým způsobem lze přispět k zintenzivnění přeshraničního online prodeje v Evropské unii? Nejen tyto otázky debatovala dnes v Evropském domě v Praze odborná veřejnost v rámci konference zaměřené na rozvoj elektronického obchodu. V debatě vystoupila i Olga Sehnalová, členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, do jehož působnosti spadá v Evropském parlamentu agenda digitálního vnitřního trhu.

Debatu odstartovala Simona Constantin, členka kabinetu komisařky Věry Jourové, která má na starosti agendu justice, spotřebitelů a rovnost mužů a žen. Úvodem představila hlavní body strategie pro jednotný digitální trh, kterou publikovala Komise v květnu tohoto roku. Její součástí je i úprava smluvních vztahů v přeshraničním internetovém obchodě, a to jak v oblasti digitálního obsahu, tak i hmotného zboží. Příslušný legislativní návrh bude dle členky kabinetu české eurokomisařky představen v prosinci letošního roku, jakmile budou vyhodnoceny připomínky z právě skončené veřejné konzultace.

Olga Sehnalová upozornila, že spotřebitelé i obchodníci v první řadě potřebují jasná a kvalitní pravidla, která budou reagovat na stávající nedostatky v oblasti e-commerce. Podle Olgy Sehnalové musí legislativní i nelegislativní návrhy tuto službu celkově zkvalitnit od nákupu zboží, přes jeho doručení až po možnost reklamace či uplatňování náhrad. S ohledem na další možná opatření k zintenzivnění přeshraničního online prodeje vyzdvihla europoslankyně potřebu dostupnosti kvalitních a cenově dostupných přeshraničních zásilkových služeb, rozvoj  důvěryhodných systémů alternativního řešení sporů či odstranění přetrvávajících forem diskriminace spotřebitelů na základě jejich národnosti či místa bydliště, a to jak v online, tak offline prostředí.

Pozici České republiky k zamýšlené legislativě představila Věra Knoblochová z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Česká republika si je vědoma řady nejrůznějších bariér, bránících přeshraničnímu elektronickému obchodu, a plně podporuje iniciativy dalšího rozvoje vnitřního trhu, včetně myšlenky další úpravy smluvních pravidel. Zástupkyně ministerstva, do jehož gesce spadá ochrana spotřebitele, dále zdůraznila, že klíčovým faktorem je vyváženost výsledných pravidel a jejich užitečnost pro spotřebitele i obchodníky.

Zájmy českých firem a podnikatelů v oboru elektronického obchodu reprezentoval Martin Svoboda, manažer Asociace pro elektronickou komerci. Myšlenku harmonizace spotřebitelského práva pro online nákupy nerozporují ani čeští obchodníci, podmínkou je jejich jednoznačný výklad, což v současné době v EU neplatí například pro otázku záruk, a také účinné vymáhání. Podnikatelé vidí další překážky rozvoje e-commerce v odlišných daňových pravidlech či rozdílných logistických nákladech – i těmto otázkám by měla Komise věnovat svoji pozornost.

Následnou více než hodinovou interaktivní debatu hostů doplnila celá řada dotazů a doplňujících podnětů přítomných hostů.

Datum: 21.9.2015

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]