Odpověď předsedy Komise Barrosa k veřejným konzultacím a jejich dostupnosti

Jak jsme již dříve informovali (viz http://www.sehnalova.cz/clanek/otevreny-dopis-evropske-komisi-ohledne-verejnych-konzultaci-a-jejich-dostupnosti-ve-vsech-jazycich-eu-2012-9-5.html), Olga Sehnalová s kolegyní Rózou Gräfin von Thun und Hohenstein, iniciátorky usnesení EP o veřejných konzultacích, na počátku září adresovaly otevřený dopis Evropské komisi, ve kterém opakovaně vyjadřovaly svoji trvající nespokojenost s prováděním veřejných konzultací a jejich dostupnosti ve všech oficiálních jazycích EU.

Měsíc po této iniciativě přichází následujícíodpověď od předsedy Evropské komise, José Manuela Barrosa:

Vážené poslankyně,

děkuji za váš dopis ze třetího září, jímž jste mě informovaly o svých obavách týkajících se dostupnosti veřejných konzultací zahájených Evropskou komisí ve všech jazycích EU.

Abychom umožnili občanům uplatňovat svá práva na účast v demokratickém životě Unie, Evropská komise zakládá svou politiku na principech participace a otevřenosti. Komise usiluje o konzultace se zúčastněnými stranami na nejširší možné úrovni. Chce tak zajistit, že budou v procesu tvorby evropské politiky správně vyslyšeny. Za tímto účelem jsme v nedávné době rozšířili minimální dobu konzultací z osmi na dvanáct týdnů.

Jsem si vědom četných požadavků, aby byly veřejné konzultace dostupné ve všech jazycích EU. Naše zdroje na překlad jsou však bohužel omezené a jsme povinni upřednostňovat povinné překlady legislativních dokumentů. Komise zároveň prosazuje transparentnost v tvorbě politik a hledá způsoby, jak kromě právně závazných dokumentů překládat i co největší množství těch ostatních. Do všech jazyků jsou například překládány v podstatě všechny zelené a bílé knihy. Občanům Unie také zaručujeme právo obrátit se na evropské instituce v jakémkoliv z oficiálních jazyků EU a obdržet odpověď v tom samém jazyce. I odpovědi na veřejné konzultace nám mohou být zaslány v jakémkoliv z oficiálních jazyků Unie.

Konzultace jsou základní součástí agendy inteligentní regulace a zůstávají zapojené do dalšího zlepšování jeho účinnosti. Veřejné konzultace (přeložené do všech jazyků Unie) se za tímto účelem uskutečňovaly i o provádění inteligentní regulace a politiky. S veřejností jsme také řešili občanství EU, kdy jsme občany žádali o identifikaci překážek, kterým musí čelit při vyžadování svých práv. Tyto konzultace nám přinesou i cenné porozumění, jak dále zlepšovat naše konzultační praktiky.

S úctou,
José Manuel Barroso

Vyjádření Olgy Sehnalové k odpovědi komisaře Barrosa:
"Předseda Barroso ani tentokrát bohužel nepřekvapil a nabízí jménem Komise stále stejné argumenty, proč není možné veřejné konzultace více zpřístupnit i běžným občanům. Barroso hovoří o důležitosti principů otevřenosti a většího zapojení občanů a jako řešení nabízí prodloužení lhůt a možnost odpovídat na konzultace ve všech jazycích, přitom jejich zadání je zveřejněno jen v omezeném počtu jazyků. To považuji za zbytečné plýtvání vysokého potenciálu konzultací, zejména s ohledem na zapojení občanů do rozhodování a formování evropských politik. Opakovaně také upozorňuji na skutečnost, že zjednodušení zadání konzultací by znamenalo i snížení nákladů na překlady, protože, jak Barroso sám zmiňuje, Komise je už nyní povinna zpracovávat připomínky bez ohledu na to, v jakém jazyce byly vypracovány."

Ke kritice Komise kvůli nedostupnosti veřejných konzultací ve všech oficiálních jazycích se nedávno připojil i Evropský ombudsman Nikiforos Diamandouros (více viz anglický zdroj: http://www.europeanvoice.com/article/imported/commission-under-fire-over-language-policy-/75415.aspx)

Datum: 8.11.2012

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]