O čem se mluví: Stručný týdenní výběr událostí EU

Zpráva výboru AFCO: Vztahy národní parlamenty a Evropský parlament

Dne 10. února diskutoval Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu zprávu svého předsedy Carla Cassiniho (EPP, Itálie) o vztazích mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Cílem této zprávy je vyvolat specifický zájem o roli národních parlamentů, které jsou v dokumentu označovány za rozhodující aktéry na cestě k větší integraci EU a za součást evropského parlamentního systému. Ve zprávě dále zaznívá, že úkolem národních parlamentů v EU by rovněž mělo být zajištění účinné demokratické kontroly při rozhodování zástupců vlád členských států v Radě, a také "přiblížení Evropy občanům". Proto je „evropeizace“ (tj. silnější důraz na evropskou agendu) národních parlamentů považována za záležitost urgentního významu. Evropský parlament v minulosti věnoval úloze národních parlamentů velkou pozornost s cílem reagovat na tvrzení o existenci „demokratického deficitu“ v EU a nalézt schopné spojence při budování evropského povědomí. Několik dní po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost byla zřízena řídicí skupina pro vztahy s národními parlamenty, která se však již neschází. Evropský parlament se vztahy s národními parlamenty celkově zabývá již po čtvrté: v roce 1997 ve zprávě Neyts-Uyttebroeckové, v roce 2002 v Napolitanově zprávě, v roce 2009 v Brokově zprávě a nyní. V návrhu Cassiniho zprávy se dále uvádí:

- Evropský parlament by uvítal, kdyby národní parlamenty:

a) zlepšily své mechanismy projednání a kontroly za účelem dosažení vyšší konzistence;

b) dopředu poskytovaly vodítka pro členy vlády při jejich vystupování v Radě;

c) zpětně kontrolovaly pozice svých vlád v Radě;

d) hrály efektivní roli při poskytování  vodítek pro implementaci směrnic a nařízení a její kontrolu;

- Evropský parlament s politováním konstatuje, že jednání Rady nejsou transparentní a že existuje informační asymetrie mezi Evropským parlamentem a Radou; žádá Radu, aby přizpůsobila svou míru transparentnosti míře, kterou zaručuje Evropský parlament, a to zejména v přípravných fázích legislativního procesu;

- Evropský parlament se domnívá, že nedostatečná transparentnost legislativních jednání Rady znemožňuje skutečnou odpovědnost vlády vůči příslušnému národnímu parlamentu;

- Evropský parlament konstatuje, že v rámci kontroly dodržování zásady subsidiarity byly až doposud vystaveny pouze dvě „žluté karty“ a „oranžová karta“ nebyla vystavena žádná, a připomíná, že cílem mechanismu včasného varování není zablokovat evropský rozhodovací proces, ale zlepšit legislativní činnost EU;

- Evropský parlament se domnívá, že v souvislosti s dynamickým rozměrem zásady subsidiarity by měly jednotlivé orgány EU zohlednit odůvodněná stanoviska vydaná národními parlamenty i proto, aby bylo zřejmé, co musí Unie dělat, aby lépe dosáhla cílů v oblasti stanovené legislativní činnosti, a žádá Komisi, aby rychle a podle okolností reagovala na odůvodněná stanoviska a na příspěvky vnitrostátních parlamentů;

- Evropský parlament je toho názoru, že i ve světle nových meziparlamentních konferencí o SZBP/SBOP a o správě hospodářských a finančních záležitostí by se konference COSAC měla specializovat tak, aby se stala zejména místem, kde se rozvíjí neformální dialog o stavu EU;

- Evropský parlament navrhuje vypracovat meziparlamentní dohodu mezi vnitrostátními parlamenty a Evropským parlamentem pro řízení organizované a účinné spolupráce.

Další postup: O zprávě by měl výbor AFCO hlasovat na své příští schůzi (pravděpodobně v týdnu od 17. března) a poté by měla být projednána na dubnovém, tj. posledním plenárním zasedání Evropského parlamentu.

Zřízení podvýboru Evropského parlamentu pro záležitosti Eurozóny

Předsedkyně Výboru pro hospodářství a měnu (ECON) Sharon Bowles (ALDE, Velká Británie) doporučila v dopise předsedovi Evropského parlamentu - Martinu Schulzovi - vznik specializovaného parlamentního výboru pro eurozónu. Důvody jsou jednoznačné: Eurozóna potřebuje odpovídající demokratické kontrolní mechanismy, protože všechna krizová řešení byla dosud diskutována bez zapojení Evropského parlamentu. Pokud takovýto výbor v Evropském parlamentu vznikne, má být podvýborem současného výboru ECON a měl by vzniknout v novém legislativním období Evropského parlamentu po volbách na konci května. Nový podvýbor by neměl mít legislativní funkci, měl by tedy především připravovat zprávy a organizovat slyšení a měl by výboru ECON odlehčit práci především v oblastech bankovní unie, Evropského stabilizačního mechanismu, Fiskálního paktu, apod.

Zpracovala: Jana Maláčová, zástupkyně Senátu při Evropském parlamentu

Datum: 17.2.2014

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Jak to vidím já
Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci ...

Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Naše videa
Promítání dokumentu Šmejdi a debata o nekalých obchodních praktikách

24.9.2013 | Záznam z promítání dokumentu Šmejdi v Evropském parlamentu
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]