O ČEM SE MLUVÍ : Stručný týdenní výběr událostí z EP

POZASTAVEN VÝVOZ TVRDÉHO ALKOHOLU Z ČR
V důsledku tzv. metanolové aféry byl ve čtvrtek v České republice opatřením Ministerstva zdravotnictví vydán zákaz vývozu alkoholu s obsahem nad 20 procent. Zákaz exportu tvrdého alkoholu následoval po jednáních s Evropskou komisí necelý týden po vyhlášení prohibice v ČR. Evropská komise upozorňovala, že v EU s jednotným trhem, kdy zboží může unií volně putovat, by podobné restriktivní opatření nemělo být omezeno pouze na jeden členský stát. O zákaz vývozu také požádal telefonicky ministra zdravotnictví Leoše Hegera komisař pro zdraví a ochranu spotřebitele John Dalli. Ochrana spotřebitele je dle čl. 4 SFEU sdílenou pravomocí členských států a Evropské unie.

Celou záležitost projednával také na základě iniciativy poslance Evropského parlamentu Pavla Poce (ČSSD) Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) na svém středečním zasedání jako 28. bod agendy (záznam od 17:07 hod.). Jednalo se o výměnu názorů mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Mimo jiné bylo zástupcem Evropské komise zmíněno, že pokud ČR nepřistoupí k zákazu exportu tvrdého alkoholu, učiní Evropská komise nezbytná opatření, tak aby ochránila evropské spotřebitele a nemuselo docházet k jednostranným krokům. K zákazu dovozu českého alkoholu přistoupilo v průběhu tohoto týdne Polsko a Slovensko, podmínky dovozu z ČR zpřísnilo i Německo. Evropská komise také nabídla ČR svou pomoc. Za ČR v debatě vystoupili europoslanci Pavel Poc (ČSSD), Jiří Maštálka (KSČM), Milan Cabrnoch (ODS) a Zuzana Roithová (KDÚ-ČSL). V debatě mimo jiné europoslankyně Dagmar Roth-Behrendt (S&D, Německo) uvedla, že je ráda, že se výbor touto záležitostí zabývá a pokud ČR exportuje alkohol, který je na jejím území zakázán, nejedná se o vnitřní záležitost ČR.

HLASOVÁNÍ O PROTOKOLU ČR NA VÝBORU AFCO ZPOCHYBNĚNO
Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu (AFCO) hlasoval na své schůzi 17. září o druhé verzi zprávy Andrew Duffa (ALDE, Velká Británie) k Protokolu o uplatňování Listiny základních práv EU v České republice. Zpravodaj navrhoval, aby Evropská rada rozhodla, že navrhovanou změnu Smluv nebude projednávat. Evropský parlament má v této věci pouze konzultační roli. Jako první byl přijat pozměňovací návrh poslance Trzaskowskeho (EPP, Polsko) č. 30, který vyzývá Evropskou radu, aby navrhovanou změnu Smluv projednala. Tím byl závěr zprávy jako takové kompletně otočen. Dále byly přijaty pozměňovací návrhy č. 16, 17, 19, 20, 21 a 27, které vedly k vypuštění jednotlivých pasáží. Ostatní pozměňovací návrhy z celkového počtu 32 byly buď odmítnuty nebo staženy. V konečném hlasování bylo odevzdáno 24 hlasů: 12 pro pozměněnou zprávu, 11 proti a 1 se zdržel. Nicméně poté bylo hlasování zpochybněno, což znamená, že se o celé zprávě - nikoliv o jednotlivých pozměňovacích návrzích - bude hlasovat znovu, a to pravděpodobně 9. října.

INSTITUCIONÁLNÍ POHYB EU - INICIATIVA PŘEDSEDY EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz je v kontextu připravovaného institucionálního pohybu EU znepokojen posilující tendencí deparlamentarizace EU, a to především v hospodářské a měnové oblasti. Jedná se mu především o nemožnost parlamentů zasahovat do procesu evropského semestru, o měnící se roli Evropské centrální banky, o absenci demokratické kontroly navrhovaného jednotného bankovního dohledu či o blokaci vlastních rozpočtových zdrojů EU apod. Evropský parlament chce ve vyjednávání institucionálního pohybu EU hrát vedle Rady, Evropské komise, Evropské centrální banky a Euroskupiny klíčovou roli. Pro tato vyjednávání ustanovil 13. září tým, jehož členy jsou právě Martin Schulz (S&D), Elmar Brok (EPP), Roberto Gualtieri (S&D), Guy Verhofstadt (ALDE) a Daniel Cohn-Bendit (Zelení). Evropský parlament v tomto ohledu připravuje také zprávu z vlastní iniciativy.

V této souvislosti proběhlo tento týden setkání zástupců národních parlamentů s členy kabinetu předsedy Evropského parlamentu. Ambicí předsedy Evropského parlamentu je nastartování skutečné spolupráce všech parlamentů EU, a to především v oblasti evropského semestru. Mimo jiné se má ještě v listopadu t.r. uskutečnit konference předsedů 40 komor národních parlamentů a Evropského parlamentu k tomuto tématu.

Zpracovala: Jana Maláčová, Zástupkyně Kanceláře Senátu při EP
Datum: 22.9.2012

Podobné články:

Cyklojízda do Kurovického lomu 21.9.2019

Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, ...

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]