Listopadové zasedání výboru IMCO - modernizace spotřebitelského práva, kolektivní žaloby, finanční program pro vnitřní trh

Druhé listopadové zasedání výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele se uskutečnilo tento týden v Bruselu. Členové výboru se znovu vrátili k projednávání modernizace pravidel EU na ochranu spotřebitele, jehož součástí je také navrhované legislativní řešení dvojí kvality výrobků. Ačkoliv v řadě dalších oblastí návrhu, jako je například zavádění sankci v případě porušení práv na ochranu spotřebitele či posílení některých práv při nakupování na internetu panuje mezi poslanci shoda, u možného řešení dvojí kvality se zásadně liší pohledy pravicových a levicových politických skupin. Olga Sehnalová v diskuzi zdůraznila, že zásadně nesouhlasí, aby se výrobci mohli vymlouvat na regionální chutě a jiné zeměpisné úpravy svých značkových výrobků. Poslankyně i nadále trvá na stejné úrovni ochrany všech spotřebitelů na vnitřním trhu.

 

Výbor IMCO také přijal své stanovisko k legislativnímu návrhu, který zavádí kolektivní odškodnění spotřebitelů. V EU by se měl zásadně zlepšit přístup spotřebitelů k odškodnění v případě vzniku újmy,  k čemuž má přispět právě zavedení hromadných žalob na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů. Výbor zpřesnil požadavky na stanovení organizací, které budou moci spotřebitele hromadně zastupovat nebo jaké informace musí dostat občané, kteří se chtějí do kolektivního uplatňování práv zapojit.

 

Zavedení programu pro jednotný trh a konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku - tak se jmenuje nařízení, které je součástí finančního balíčku Evropské unie pro nastávající víceletý finanční rámec na období 2021 až 2027. Jak jeho název napovídá, záměrem je vyčlenění peněz na provádění řady politik v rámci vnitřního trhu EU. Členové výboru IMCO představili své představy o financování řady otázek, včetně dozoru nad trhem a bezpečnosti výrobků, vývoje v oblasti digitálních technologií či vytváření podmínek umožňujících občanům EU plně využívat jednotný trh, včetně ochrany spotřebitele.

 

Poslankyně a poslanci se také věnovali provádění směrnice o uznávání odborných kvalifikací, zejména otázce evropského profesního průkazu. Od ledna 2016 v EU existuje elektronický certifikát, který umožňuje vybraným profesím, například zdravotním sestrám či lékárníkům poskytovat služby nebo se trvale usadit v jiném členském státě EU bez složitých administrativních procedur.  Do budoucna se nabízí rozšíření průkazu i na další profese.

 

Olga Sehnalová v rámci svého programu také zastoupila kolegyni při diskuzi nad prováděním směrnice, která stanovuje postupy proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Usnesení bylo následně také velkou většinou členy výboru přijato.

 

Datum: 22.11.2018

Podobné články:

Řidičům kamionů a autobusů se usnadní práce – systém placení mýta v EU se zjednoduší 14.2.2019

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili dohodu, která umožní zavedení Evropské služby elektronického mýtného (EETS). V praxi to znamená, že dopravcům, kteří jezdí do zemí Evropské unie, odpadne povinnost pořizovat několik zařízení pro platbu elektronického mýtného ...

Europoslankyně Sehnalová na hranicích ke kauze hovězího masa: informace z Polska měly přijít dřív, obrátila jsem se na Evropskou komisi 11.2.2019

...

K dnešnímu zasedání Zastupitelstva města Kroměříže 7.2.2019

Před chvílí skončilo Zastupitelstvo města Kroměříže. Je to zhruba rok, kdy jsme se poprvé v zastupitelstvu zabývali zdravotnictvím v kraji a hlavně tím, jaká péče se bude nebo nebude poskytovat podle plánů hejtmana Čunka v Kroměřížské nemocnici pacientům z nejen města, ale celého ...

Lidé s postižením nemůžou být občany druhé kategorie ani u voleb 5.2.2019

Často si stěžujeme na nízkou volební účast a nezájem lidí o volby. Existují přitom občané, kteří by k urnám přišli vyjádřit svůj názor rádi, ale z nejrůznějších důvodů to pro ně není možné - lidé se zdravotním postižením. ...

Nový ročník soutěže Spotřeba pro život: Reklamace zásilek jako studentská soutěžní disciplína 24.1.2019

Studenti se letos již po jedenácté utkají v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež v rámci soutěže Spotřeba pro život. Tento rok musí studenti prokázat svou „poštovní“ gramotnost při řešení nejrůznějších spotřebitelských problémů se zásilkami. Předvedou ...

Výbor TRAN projednával ukončení změny času a rumunské předsednictví představilo své priority 22.1.2019

O ukončení střídání letního a zimního času diskutovali poslanci ve Výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch (TRAN). Poslanci také diskutovali s odborníky, kteří představili dopady změn času na dopravu, energetiku a zdraví lidí. Největší obavy plynou z toho, že ...

Jak to vidím já
Evropa dvojího metru nemá budoucnost

V posledních letech vyplouvají stále zřetelněji v Evropské unii na povrch rozpory, které se obracejí proti ní samotné. Ve Velké Británii protievropské nálady vedly k rozhodnutí jejich občanů z EU vystoupit. Tento krok výrazně zasáhne i Českou republiku a její občany. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]