Jak nastartovat hospodářský růst? I europoslanci věří prohloubení vnitřního trhu.

Evropský parlament minulý týden přijal na plenárním zasedání ve Štrasburku usnesení o "Aktu o jednotnému trhu: Další kroky k růstu". Přinášíme vám souhrn toho nejdůležitějšího z uskutečněné debaty.

O POZADÍ USNESENÍ

V dubnu 2011 Evropská komise představila Akt o jednotném trhu, dokument, jehož cílem bylo prostřednictvím 12 identifikovaných opatření znovunastartovat růst a vytvořit nová pracovní místa. Celkovou realizaci, tzn. přijetí odpovídajících legislativních aktů Radou a Parlamentem, stanovila Komise na konec roku 2012, tedy na datum 20. výročí vzniku jednotného trhu.
V únoru letošního roku provedla Komise přezkum průběžného plnění. Ten konstatoval „smíšený“ postup, a vyzval zainteresované aktéry k „přetrvávajícímu úsilí“ s cílem naplnit stanovený časový rámec.
Úkolem Aktu je především posílit důvěru v jednotný trh a překonat stávající překážky k úplnému zavedení čtyř svobod, tedy pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu v rámci celé Evropské unie. Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry spočívá v:

1. Přístupu malých a středních podniků k rizikovému kapitálu
2. Uznávání profesních kvalifikací
3. Jednotné patentové ochraně a sjednoceném systému řešení sporů
4. Právních předpisech o alternativním řešení sporů
5. Revizi právních předpisů o evropském standardizačním systému
6. Trans-evropské infrastruktuře pro energie, dopravu a komunikace
7. Jednotném digitálním trhu
8. Rozvoji solidárních investičních fondů
9. Zdanění energie
10. Právech pracovníků vyslaných do zahraničí
11. Zjednodušení účetních standardů pro evropské podniky
12. Revizi pravidel pro zadávání veřejných zakázek

O OBSAHU USNESENÍ

Přijaté usnesení zejména zdůrazňuje:

- strategický význam Aktu o jednotném trhu
- nutnost snížit deficit provádění směrnic jednotného trhu ve vnitrostátním právu
- důležitost posílení úlohy sítě SOLVIT, iniciativy poradenství Vaše Evropa, evropských spotřebitelských středisek a dalších asistenčních služeb
- nutnost zapojit do rozvoje jednotného trhu aktivněji občany
- provádění směrnice o službách v plné míře
- přijetí komplexního programu pro spotřebitele, včetně těch zranitelných
- posílení úlohy malých a středních podniků

BUDOUCNOST JEDNOTNÉHO TRHU OČIMA OLGY SEHNALOVÉ

"Výzvu k posílení jednotného trhu jednoznačně vítám. Domnívám se však, že se musí jednat o posílení vyváženým způsobem. Jednotný trh nelze posuzovat odděleně od dalších oblastí politiky - zejména sociální oblasti, ochrany spotřebitele či otázek pracovního práva. Chceme férový vnitřní trh, přinášející výhody nejen pro evropské podniky, zejména malé a střední, ale především pro jádro trhu - občany samotné.

Často slýcháváme, že je nezbytné do rozvoje jednotného trhu občany více zapojit. Jak toho účinně dosáhnout? Klíčovou roli dle mého názoru hraje proces efektivního informování. Ten začíná již u veřejných konzultací, kdy je legislativa ve fázi přípravy. Je nezbytné konzultace zpřístupnit ve všech oficiálních jazycích, zlepšit jejich dostupnost a srozumitelnost.

Celý proces pokračuje v maximální informovanosti spotřebitelů při výběru zboží a služeb, kdy musí mít jistotu, že právní rámec neumožňuje existenci spotřebitelů druhé kategorie. V neposlední řadě musí být spotřebitelé informovaní o svých právech při jejich vymáhání, například prostřednictvím fungujícího systému ADR.

Na závěr se připojuji k výzvě k důsledné transpozici pravidel. Nepostačující a pozdní provádění ve vnitrostátním právu a nedostatečné prosazování předpisů zabraňuje plnému využití přínosů jednotného trhu. Zdaleka ne všem se totiž transpozice daří - Česká republika, je na tom, i přes jistý pokrok, nejhůře ze všech."

ZAZNĚLO TÉŽ NA PLÉNU

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier na úvod debaty vyzdvihl důležitost jednotného trhu a deklaroval princip nulové tolerance Komise vůči členským státům při nedodržování legislativy, resp. její transpozice. Poslance rovněž informoval, že na konec léta připravuje Komise druhou etapu Aktu o jednotném trhu. Týden od 15. do 22. října bude poté věnován problematice růstu jednotného trhu. Andreas Schwab (EPP) následně pochválil Komisi za důsledné dohlížení nad transpozicí pravidel. Evelyne Gebhardt, koordinátorka Progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D) , vyzvala k většímu přiblížení pozitivních aspektů jednotného trhu občanům – zaměstnancům či spotřebitelům. Toine Manders, mluvčí liberálů (ALDE), poukázal na nevýhodné postavení malých a středních podniků vůči těm velkým v rámci jednotného trhu. Louis Grech (S&D) , zpravodaj dokumentu o vytvoření jednotného trhu pro spotřebitele a občany, varoval před frustrací občanů i samotného Parlamentu vůči nedodělkům v jednotnému trhu. A konečně Malcolm Harbour (ECR), předseda Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, upozornil na nedostatečně rychlou transpozici směrnice o službách. Za skandální označil skutečnost, že občané stále nemohou online zakoupit zboží a služby v rámci celého jednotného trhu.

Datum: 20.6.2012

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Jak to vidím já
Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci ...

Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Naše videa
TK - Balíček technické způsobilosti vozidel

2.7.2013 | Záznam vystoupení Olgy Sehnalové na tiskové konferenci - Balíček technické způsobilosti vozidel
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]