Evropská komise dnes představila strategii letectví pro Evropu, tzv. letecký balíček

Evropská komise dnes vydala sdělení týkající se strategii letectví v Evropě. Akční plán sdělení obsahuje celkem 21 bodů, které mají podpořit růst v evropském letectví a zajistit Evropě vedoucí pozici v tomto sektoru.

Hlavni priority Komise:

-          podpora růstu leteckého sektoru v Evropě - zlepšení služeb, přístupu na trh a investičních příležitostí s třetími zeměmi, zatímco budou garantovány rovné podmínky na trhu.

-          vypořádání se s kapacitními omezeními ve vzdušném prostoru a na letištích

-          udržení vysokých bezpečnostních standardů v EU

Dalšími prioritami jsou:

-          posílení sociální agendy a tvorba kvalitních pracovních míst v letectví

-          ochrana práv cestujících

-          podpora inovací a nových digitálních technologií

-          snižování emisí z letecké dopravy

Součástí dnešní prezentace tzv. leteckého balíčku je i návrh revize nařízení 216/2008 o společných pravidlech létání. To bude obsahovat základní rámec pro začlenění dronů do těchto pravidel. Ve spolupráci s Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (EASA) budou vytvořena pravidla pro průmyslové standardy.

Ve svém sdělení Komise očekává, že letecký trh se v následujících letech bude rozvíjet především na jiných kontinentech jako je Asie, Jižní Amerika a také oblast Blízkého východu. Růst v Evropě bude pomalejší, proto Komise podporuje uzavření leteckých dohod se zeměmi z oblasti Perského zálivu, se zeměmi Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), Čínou, Japonskem a některými dalšími zeměmi.  Podle Komise mohou dohody zajistit také rovný přístup na trh, férovou hospodářskou soutěž a nastavit nová opatření s cílem omezit neférové praktiky pro letecké dopravce ze třetích zemí.  Proto navrhne revizi nařízení 868/2004 o ochraně před poskytováním dotací a před nekalými cenovými praktikami před koncem roku 2016.

V souvislosti s nekalými praktikami se Komise zaměří na sociální otázky v leteckém sektoru, především na atypické formy smluv nebo na letecké společnosti létající pod vlajkou jiné země. Zároveň hodlá vyjasnit stávající právní úpravu v oblasti pracovních smluv pro mobilní pracovníky v letectví. Důvodem je najímání levnějších zaměstnanců ze zemí mimo EU, aby se aerolinky vyhnuly vysokým pracovním nákladům.

"Věřím, že připravované návrhy dostatečně zohlední sociální standardy, které jsou v současné době oslabovány vlivem obrovské konkurence v leteckém sektoru. Kvůli získávání konkurenčních výhod aerolinky zaměstnávají své letecké posádky na různé atypické smlouvy, což může mít ve svém důsledku i vliv na bezpečnost letecké dopravy," uvedla k tomu poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová, členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch.

V současné době je letecká doprava v  Evropě přetížená. V rámci lepšího vzájemného propojení letecké dopravy a letišť Komise plánuje dokončení iniciativy Jednotného evropského nebe (SES2+) a dokončení společného podniku SESAR (výzkum uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe), který má umožnit zvýšit kapacitu na letištích a uvolnit kapacitu ve vzdušném prostoru. V neposlední řadě by měl být v následujícím roce dokončen proces revize nařízení 261/2004 o právech cestujících, který je dlouhodobě blokován Radou.

 

Orientační akční plán ke strategii letectví

Dokončení interinstitucionálního procesu

2016  Revize nařízení o slotech 545/2009

2016  Revize nařízení 261/2004 o právech cestujících

2016  SES2+: Revize rámce Jednotného evropského nebe

2016 – 2017 Uzavření ratifikačního procesu přistoupení EU k organizaci Eurocontrol

 

Legislativní návrhy Komise

2015 Revize nařízení 216/2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví včetně začlenění dronů do společných pravidel

2016  Opatření k řešení nekalých praktik (revize nařízení 868/2004 o ochraně před poskytováním dotací a před nekalými cenovými praktikami způsobujícími újmu leteckým dopravcům Společenství při poskytování leteckých služeb ze zemí, které nejsou členy EU.)

 

Prováděcí akty

2017  Revize sítě řízení letového provozu včetně výběru síťového manažera

2019  Revize výkonnostního schématu (gate-to-gate)

 

Mezinárodní dimenze

2015  Oprávnění k  vyjednávání o komplexních leteckých dohodách EU

2016  Oprávnění k jednání o bilaterální dohodě o bezpečnosti letectví s Čínou a s Japonskem

2016 – 2017            Spuštění nových dialogů v letectví s klíčovými partnery

 

Obecné zásady

2016  Dokument s pokyny o právech cestujících v letecké dopravě

2016  Dokument s pokyny o vlastnictví a kontrole

2016  Dokument s pokyny o (PSO) závazku veřejné služby

2016 – 2017 Nejlepší příklady a minimální úroveň služeb

 

REFIT

2018  Počítačový rezervační systém (CRS) kodex chování o rozdělení produktu leteckých společností

 

Studie a hodnocení

2017 – 2018            Nařízení 1008/2008 o společných pravidlech pro provozovaní leteckých služeb

2016 – 2017            Nařízení 996/2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví

2016 – 2017            Nařízení 2111/2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří´ podléhají zákazu provozovaní letecké dopravy v EU

2016 – 2017 Směrnice 2009/12/EC o letištních poplatcích

2017  Směrnice 96/67/EC o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích

Datum: 7.12.2015

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Jak to vidím já
Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci ...

Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Naše videa
Lucemburské dny

19.11.2015 | Krátké ohlédnutí za Lucemburskými dny v Kroměříži
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]