Europoslanci odhlasovali finální podobu transevropských dopravních sítí

Poslanci Evropského parlamentu dnes definitivně načrtli dopravní budoucnost Evropské unie pro nadcházející období. Na plenárním zasedání ve Štrasburku schválili dohodu se členskými státy o finální podobě nových pravidel pro rozvoj transevropských dopravních sítí (TEN-T) a unijního Nástroje pro propojení Evropy (CEF).

Účelem TEN-T je zajistit propojení důležitých měst a přístavů do fungující transevropské dopravní sítě s využitím silniční, železniční, letecké i lodní dopravy. Hlavním cílem CEF je zase urychlit financování projektů v oblasti dopravních, energetických a telekomunikačních infrastruktur za účelem vytvoření integrovaných evropských sítí špičkové kvality. Oba návrhy spolu tedy úzce souvisí.

„Od začátku projednávání jsem prosazovala, abychom při nastavení pravidel pro čerpání dbali na vyrovnávání rozdílů v úrovni infrastruktury mezi tzv. starými a novými zeměmi EU. K tomu je ovšem za potřebí i kvalitní plánování ze strany členských států a jejich koordinace zejména v případě přeshraničních projektů,“ uvedla česká europoslankyně, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D), která zasedá ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch.

Celkový rozpočet Nástroje pro propojení Evropy pro období 2014 – 2020 bude přibližně 29,3 miliard EUR, z nichž budou přibližně 23,2 miliardy vyčleněny pro zlepšení přeshraničních spojení, 5,12 miliard EUR bude určeno pro energetiku a 1 miliarda EUR pro telekomunikace.

Poslankyně Sehnalová vítá kompromis, kterého bylo během projednávání dosaženo pro země, které mají nárok čerpat prostředky přesunuté z Kohezního fondu. „Ve výsledném kompromisu po náročných jednáních Komise, Parlamentu a Rady považuji z pohledu nových členských států za jednoznačný úspěch to, že se naší frakci podařilo vyjednat, aby až do konce roku 2016 bylo možné využít 10 miliard eur, které byly vyčleněny z Kohezního fondu pro infrastrukturní projekty v těchto státech, formou národních obálek, nikoli soutěže – oproti původnímu návrhu Komise,“ řekla poslankyně.

„Škrty v rozpočtu, požadované Radou, však znamenají snížení prostředků na dopravu z 31,7 na 23,2 miliard EUR, což při celkových nákladech na dostavbu hlavní sítě TEN-T do roku 2030, které byly Komisí vyčísleny na 250 miliard eur, považuji za velmi nešťastné,“ uzavřela.

Mezi českými projekty, které budou do roku 2030 financovány Evropskou unií, patří například vybudování kombinovaného terminálu silniční a železniční dopravy v Ostravě a Přerově, výstavba přeshraničního úseku silniční rychlostní komunikace mezi Zlínem a Žilinou, modernizace trati pro železniční spojení z Prahy na pražské letiště Václava Havla, modernizace železniční trati Praha - Brno - Břeclav, včetně modernizace železničního uzlu Brno a vyhotovení studie pro budoucí výstavbu vysokorychlostní trati na trase Praha - Drážďany. Do seznamu byly zařazeny také studie a práce na vysokorychlostní trati Praha - Norimberk a Praha - Mnichov s tím, že o konkrétní variantě budou rozhodovat příslušné vnitrostátní orgány na české a německé straně při přípravě projektu. U vnitrozemské lodní dopravy schválil Evropský parlament do roku 2030 financování studie pro budoucí výstavbu zdymadel v lodním přístavu Děčín a studii na lepší splavnost a modernizaci toků Labe a Vltavy v oblasti toku Pardubice - Praha - Drážďany - Hamburk.

Evropský parlament také schválil přezkum realizace projektů hlavní sítě v roce 2023, ve kterém by Komise měla posoudit pokrok při provádění projektů, zohlednit vnitrostátní prováděcí plány pro konkrétní podobu jednotlivých staveb a studií a bude mít také možnost přehodnotit lhůty pro jejich provedení. Komise by také měla vyhodnotit, zda by měly být do této sítě začleněny i další trasy v rámci sítě TEN-T.

Datum: 19.11.2013

Podobné články:

Rady pro letní cesty po Evropě 13.7.2018

Právě skončil poslední výborový týden před parlamentní přestávkou. Děkuji Vám za přízeň a podporu! ...

Priority rakouského předsednictví v Radě EU pro oblast dopravy 11.7.2018

Rakouský ministr pro dopravu, inovace a technologie Norbert Hofer včera v Evropském parlamentu na zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch představil hlavní priority rakouského předsednictví. ...

Delegace Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava navštívila tento týden Brusel 28.6.2018

Delegace Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava navštívila tento týden Brusel. Rektor, prorektoři, děkani i další zástupci univerzity se seznámili nejen s fungováním jednotlivých institucí Evropské unie a diskutovali možnostech jejich zahraniční spolupráce ...

Průzkum organizace Alzheimer Europe: Včasnému určení diagnózy demence brání významné překážky 26.6.2018

Europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, SD) a Sirpa Pietikäinen (Finsko, EPP) dnes uspořádaly konferenci v Evropském parlamentu, kde představily nový průzkum organizace Alzheimer Europe. Průzkum poukazuje na významné překážky zabraňující včasnému určení diagnózy demence ...

Červnové zasedání výboru IMCO - nedostatečný pokrok v Aktu přístupnosti, dvojí kvalita, online platformy 19.6.2018

Druhé červnové zasedání výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO), tentokráte dvoudenní, bylo zahájeno informováním zpravodajů o dosaženém postupu v probíhajících legislativních jednáních mezi Evropským parlamentem a členskými státy. V otázce tzv. Evropského aktu ...

V Bruselu byl přestaven projekt železniční tratě Drážďany - Praha 19.6.2018

Zastoupení Svobodného státu Sasko dnes v Bruselu představilo dosavadní pokrok přípravě části budoucí vysokorychlostní tratě spojující Drážďany a Prahu, která je součástí transevropské dopravní sítě. Setkání se zúčastnili zástupci českého ministerstva dopravy, saský ...

Jak to vidím já
Dopisy, výzvy, petice...má to smysl?

Všechno má smysl. Jednání veřejná i neveřejná, mezi straníky, zastupiteli, poslanci, zdravotníky v nemocnici i mimo ni, a samozřejmě i zájem široké veřejnosti. V novinách i na facebooku. Někdo volí vyjádření v duchu hesla "na hrubý pytel, hrubá záplata", někdo volí diplomatičtější způsob jednání. Každý podle své nátury, možností a kontaktů. Někdy ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Reakce petičního výboru zdravotníků

15.5.2018 |

Dubnovým krajským seminářem ke zdravotnictví diskuze o budoucnosti zdravotnictví ve Zlínském kraji rozhodně nekončí. Zveřejňuji tiskovou zprávu petičního výboru zdravotníků. ... pokračování

Naše videa
Život se supermarkety, život bez nich

16.9.2015 | Kdy jste naposled nakoupili v supermarketu? Dnes, včera, nebo předevčírem? Obchodní řetězce jsou hlavním místem, kde Češi i jiní Evropané nakupují potraviny. Jejich působení má ale mnoho dopadů i mimo naše žaludky a peněženky. ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]