Europoslanci odhlasovali finální podobu transevropských dopravních sítí

Poslanci Evropského parlamentu dnes definitivně načrtli dopravní budoucnost Evropské unie pro nadcházející období. Na plenárním zasedání ve Štrasburku schválili dohodu se členskými státy o finální podobě nových pravidel pro rozvoj transevropských dopravních sítí (TEN-T) a unijního Nástroje pro propojení Evropy (CEF).

Účelem TEN-T je zajistit propojení důležitých měst a přístavů do fungující transevropské dopravní sítě s využitím silniční, železniční, letecké i lodní dopravy. Hlavním cílem CEF je zase urychlit financování projektů v oblasti dopravních, energetických a telekomunikačních infrastruktur za účelem vytvoření integrovaných evropských sítí špičkové kvality. Oba návrhy spolu tedy úzce souvisí.

„Od začátku projednávání jsem prosazovala, abychom při nastavení pravidel pro čerpání dbali na vyrovnávání rozdílů v úrovni infrastruktury mezi tzv. starými a novými zeměmi EU. K tomu je ovšem za potřebí i kvalitní plánování ze strany členských států a jejich koordinace zejména v případě přeshraničních projektů,“ uvedla česká europoslankyně, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D), která zasedá ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch.

Celkový rozpočet Nástroje pro propojení Evropy pro období 2014 – 2020 bude přibližně 29,3 miliard EUR, z nichž budou přibližně 23,2 miliardy vyčleněny pro zlepšení přeshraničních spojení, 5,12 miliard EUR bude určeno pro energetiku a 1 miliarda EUR pro telekomunikace.

Poslankyně Sehnalová vítá kompromis, kterého bylo během projednávání dosaženo pro země, které mají nárok čerpat prostředky přesunuté z Kohezního fondu. „Ve výsledném kompromisu po náročných jednáních Komise, Parlamentu a Rady považuji z pohledu nových členských států za jednoznačný úspěch to, že se naší frakci podařilo vyjednat, aby až do konce roku 2016 bylo možné využít 10 miliard eur, které byly vyčleněny z Kohezního fondu pro infrastrukturní projekty v těchto státech, formou národních obálek, nikoli soutěže – oproti původnímu návrhu Komise,“ řekla poslankyně.

„Škrty v rozpočtu, požadované Radou, však znamenají snížení prostředků na dopravu z 31,7 na 23,2 miliard EUR, což při celkových nákladech na dostavbu hlavní sítě TEN-T do roku 2030, které byly Komisí vyčísleny na 250 miliard eur, považuji za velmi nešťastné,“ uzavřela.

Mezi českými projekty, které budou do roku 2030 financovány Evropskou unií, patří například vybudování kombinovaného terminálu silniční a železniční dopravy v Ostravě a Přerově, výstavba přeshraničního úseku silniční rychlostní komunikace mezi Zlínem a Žilinou, modernizace trati pro železniční spojení z Prahy na pražské letiště Václava Havla, modernizace železniční trati Praha - Brno - Břeclav, včetně modernizace železničního uzlu Brno a vyhotovení studie pro budoucí výstavbu vysokorychlostní trati na trase Praha - Drážďany. Do seznamu byly zařazeny také studie a práce na vysokorychlostní trati Praha - Norimberk a Praha - Mnichov s tím, že o konkrétní variantě budou rozhodovat příslušné vnitrostátní orgány na české a německé straně při přípravě projektu. U vnitrozemské lodní dopravy schválil Evropský parlament do roku 2030 financování studie pro budoucí výstavbu zdymadel v lodním přístavu Děčín a studii na lepší splavnost a modernizaci toků Labe a Vltavy v oblasti toku Pardubice - Praha - Drážďany - Hamburk.

Evropský parlament také schválil přezkum realizace projektů hlavní sítě v roce 2023, ve kterém by Komise měla posoudit pokrok při provádění projektů, zohlednit vnitrostátní prováděcí plány pro konkrétní podobu jednotlivých staveb a studií a bude mít také možnost přehodnotit lhůty pro jejich provedení. Komise by také měla vyhodnotit, zda by měly být do této sítě začleněny i další trasy v rámci sítě TEN-T.

Datum: 19.11.2013

Podobné články:

Placení elektronického mýtného v EU bude jednodušší 20.11.2018

Vyjednavači Evropského parlamentu se dnes s rakouským předsednictvím Rady EU a Evropskou komisí dohodli na aktualizovaných pravidlech pro elektronický výběr mýtného. Díky této směrnici budou moci všichni řidiči zaplatit mýtné jednodušeji, ať už se v rámci EU nacházejí kdekoliv, ...

Když se chce, všechno jde 20.11.2018

Pomůcky a trenažery pro různé sportovní aktivity pro lidi s postižením si v tomto týdnu mohou vyzkoušet návštěvníci výstavy, kterou v Evropském parlamentu pořádá poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová. ...

Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR 19.11.2018

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost a vzdělávání spotřebitelů zvýšit, dnes řešili ...

Debata se studenty ve Zlíně 16.11.2018

Dnes dopoledne jsem byla na návštěvě Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky ve Zlíně, přijala jsem pozvání k debatě se studenty o Evropské unii. Bavili jsme se o tom, jak fungují jednotlivé evropské instituce, jak vzniká evropská legislativa, jaká ...

Ceny volání v EU se sníží - europoslanci přijali nový telekomunikační kodex 14.11.2018

Evropský parlament dnes schválil novou podobu tzv. telekomunikačního kodexu. Díky němu se od 15. května příštího roku sníží ceny za volání v rámci EU. Cena za volání z Česka do jiné země Unie tak nepřekročí 6 korun za minutu (0,19 eur/min), SMS bude stát maximálně 1,50 Kč (0,06 ...

Rakouské dny zakončil rytmus tance Schuhplattler 19.10.2018

Poslední večer kroměřížských Evropských dnů je už tradičně věnovaný folklóru dané země - dnes večer tedy Dům kultury rozezněly energické tóny rakouského tance Schuhplattler. ...

Jak to vidím já
Listopad, doba radosti a naděje, zklamání a skepse

V roce 1989 jsem byla studentkou medicíny. Když si vzpomenu na své pocity po událostech 17. listopadu a v týdnech, které následovaly, tak to byla euforie, radost a naděje i sebevědomé odhodlání, se kterým jsme se dívali do budoucna. Na svět otevřených možností a neuvěřitelného množství informací a nových obzorů. Jaké byly politické požadavky studentky medicíny? Kromě ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Předvolební úvaha

27.8.2018 |

Do voleb v Kroměříži jde třináct stran a hnutí s mnoha novými lidmi, kteří se ucházejí o to, stát se městskými zastupiteli. Je taková doba, která přeje novým tvářím, představám a slibům, že teď to bude jiné, lepší. Město se ... pokračování

Naše videa
TK - Balíček technické způsobilosti vozidel

2.7.2013 | Záznam vystoupení Olgy Sehnalové na tiskové konferenci - Balíček technické způsobilosti vozidel
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]