Aktuality z Evropského parlamentu - 51. týden

Poslední jednání Evropského parlamentu v letošním roce se uskutečnilo ve Štrasburku. Plenární zasedání se neslo ve znamení končícího švédského předsednictví a probíhající kodaňské klimatické konference. Hlavními tématy však byly dopady hospodářské krize a využití různých nástrojů k jejímu překonání či alespoň zmírnění v různých regionech a odvětvích. Svou odezvu našlo toto téma také v hlavním schváleném dokumentu, kterým je schválený souhrnný rozpočet EU na rok 2010. Rozhodovalo se však také například o některých dílčích programech, např. o využití prostředků z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci, na základě žádosti několika evropských zemí na konkrétní pomoc lidem z regionů postižených ukončením či přesunutím výroby, parlament se zabýval i dalšími možnými nástroji např. podporou vzniku malých firem, jejímž smyslem je usnadnit lidem bez práce založení vlastní firmy. Evropský parlament se zabýval také obtížnou situací v zemědělství, otázkami mezinárodním obchodu, vzájemného uznávání odborných kvalifikací jako nezbytného předpokladu fungujícího jednotného evropského trhu práce. Značná část programu se věnovala vztahům k třetím zemím – debata o situace na Blízkém Východě, v Afganistanu, Bělorusku, Demokratické republice Kongo, ale také rozvojové pomoci chudým zemím ve vazbě na mezinárodní obchod. Po ratifikaci Lisabonské smlouvy byla těmto rozpravám přítomna vysoká komisařka pro zahraniční a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonová. Paní komisařka byla také hostem jednání frakce S&D, která ji do této pozice navrhla a prosadila. Mimo hlavní plenární zasedání se Olga Sehnalová zúčastnila řady dalších menších setkání – na závěr každého dne jednání frakce, pracovní skupiny výboru pro dopravu, setkání předsednictva delegace EU-Izrael, pracovní skupiny EP pro Blízký Východ, Fóra pro Dunaj, atd. Milými hosty v době plenárního zasedání ve Štrasburku byla návštěva skupiny senátorů za ČSSD. Součástí jejich programu byla mimo jiné beseda se stranickými kolegy - poslanci EP a odcházejícím komisařem Vladimírem Špidlou.Významnou událostí v průběhu plenárního zasedání bylo udělení Sacharovovy ceny za rok 2009, která byla z rozhodnutí Evropského parlamentu udělena ruskému středisku pro lidská práva Memorial a třem hlavním aktivistům Olegu Orlovovi, Sergei Kovalevovi a Ludmile Alexejevě, jakož I všem ostatním ochráncům lidských práv v Rusku.
V pátek po návratu ze Štrasburku se Olga Sehnalová sešla se sociálně demokratickými ženami v Kroměříži.

Datum: 22.12.2009

Podobné články:

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 19.1.2015

Poslanci Evropského parlamentu budou tento týden pracovat převážně v rámci parlamentních výborů, které se specializují na určité politické oblasti. ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 20.-26. ledna 2014 26.1.2014

V Bruselu byl zahájen druhý tzv. Evropský parlamentní týden, tedy setkání poslanců národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu o ekonomické situaci v EU a dalších krocích v souvislosti s evropským semestrem. Olga Sehnalová se zúčastnila jeho zahájení, kdy k poslancům ...

Aktuality nejen z Evopského parlamentu týden od 13. do 19. ledna 2014 20.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 6-13. ledna 2014 14.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 9.do 15.prosince 2013 16.12.2013

Poslední letošní plenární zasedání Evropského parlamentu se konalo ve Štrasburku. Olga Sehnalová zahájila týden závěrečným společným trialogem ke zprávě o technické způsobilosti vozidel, kterému předcházela koordinační schůzka všech zpravodajů i jejich stínových ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 2.-8. prosince 2013 9.12.2013

Týden zasedání výborů a frakce v Bruselu. Olga Sehnalová zde přivítala také návštěvu skupinu složenou ze členů sociální demokracie, výherců soutěže z Litevských a Irských dnů, členů výboru pro Evropskou integraci Zlínského kraje a členek oblastního spolku Českého červeného ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]