Volební program do krajských voleb 2020
VRAŤME KRAJI DOBRÉHO HOSPODÁŘE!

Chceme změnu ve vedení Zlínského kraje, návrat zodpovědného přístupu a zdravého rozumu.

Zdravotnictví - NEMOCNICE NEDÁME!

- Zmodernizujeme nemocnici ve stávajícím areálu ve Zlíně a také všechny okresní nemocnice
- Dáme lidem jistotu dostupné péče v každém okrese, STOP megalomanským projektům
- Dobrý hospodář si váží lidí a jejich práce
- Prosadíme leteckou záchrannou službu v kraji
- Dobrý hospodář nedopustí rozvrat nemocnic

Sociální oblast - POMŮŽEME RODINÁM!

- Postavíme nové domovy pro seniory a oceníme práci zaměstnanců v sociálních službách
- Zajistíme dostupné bydlení pro mladé rodiny
- Podpoříme pečující rodiny

Životní prostředí - ZDRAVÁ KRAJINA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT!

- Zadržíme vodu v krajině
- Ochráníme zdroje pitné vody
- Při rozvoji kraje upřednostníme řešení šetrná k přírodě
- Podpoříme zdravé potraviny ze zdravých polí od místních producentů

Život v kraji - KRAJ, KDE TO ŽIJE!

- Zajistíme více peněz pro spolky, soubory a sportovce
- Udržíme dostupnost lékařů, pošty a obchodů na venkově
- Podpoříme výstavbu a rekonstrukce obecních kulturních domů

Doprava - BEZPEČNĚ, SPOLEHLIVĚ A VČAS!

- Krajské silnice bez děr
- Zasadíme se o dobudování chybějících silnic a spojení se Slovenskem
- S jednou jízdenkou se bude dát jezdit po celém kraji
- Podpoříme ekologickou dopravu: nový vozový park, cyklostezky…

Bezpečnost a ochrana obyvatel kraje - V KRIZI VÁS OCHRÁNÍME!

- Krizové situace zvládáme lépe