Newsletter: Plenární zasedání EP 12.- 15. června 2017 ve Štrasburku

Od 12. do 15. června 2017 bude ve Štrasburku probíhat další plenární zasedání Evropského parlamentu. Poslanci a poslankyně se budou věnovat mimo jiné těmto tématům.  

Od A do G: zjednodušení označení energetické účinnosti domácích spotřebičů

Domácí spotřebiče budou podle spotřeby energie označeny hodnoceními A až G oproti současným A+/A++/A+++. Poslanci EP budou v úterý projednávat a hlasovat o dohodě uzavřené s Radou o nové legislativě, která má za cíl ulehčit zákazníkům výběr energeticky účinnějších výrobků, snížit spotřebu energie a s ní spojené náklady a zároveň povzbudit výrobce k inovaci a investicím do energeticky úspornějších výrobků. Zákazníci by se mohli v obchodech setkat s prvními štítky s novou stupnicí nejdříve na konci roku 2019.

Ve Štrasburku se bude slavit 30 let programu Erasmus+

Evropský parlament v úterý oslaví 30 let programu Erasmus, který pomohl vice než 9 milionům lidem v jejich studiu, práci nebo dobrovolnické činnosti v zahraničí. V úterý se v jednacím sále Evropského parlamentu ve Štrasburku uskuteční slavnostní ceremoniál za přítomnosti předsedy EP Tajaniho a předsedy EK Junkera u příležitosti 30. výročí programu Erasmus. Slavnostního ceremoniálu se zúčastní 33 absolventů tohoto programu - jeden za každou zemi, která je do programu zapojena. Slavnostního ceremoniálu se také zúčastní předsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání Petra Kammerevert a komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics. Součástí oslav je i výstava a debata o budoucnosti Erasmus+ s absolventy programu a zástupci národních agentur Erasmus. Program Erasmus je jedním z nejúspěšnějších evropských programů, kterým již prošlo na 9 milionů lidí. Erasmus začal v roce 1987 jako studentský výměnný program. Nyní zahrnuje několik vzdělávacích a výměnných programů nejen pro střední školy a učňovské obory, ale i výměnné pobyty pro učitele nebo dobrovolnickou činnost.

Odstranění 40% rozdílu mezi důchody žen a mužů

Opatření pro odstranění nerovnosti žen a mužů na trhu práce a snížení téměř 40% rozdílu ve výši důchodů budou v pondělí předmětem rozpravy a v úterý hlasovány v usnesení EP. Rozdíl ve výši důchodů žen ve srovnání s muži v EU v roce 2014 činil 39,4% a v posledních pěti letech se zvýšil v polovině členských států. Nejnižší rozdíl ve výši důchodů žen a mužů je v Estonsku 3,7% a nejvyšší na Kypru 48,8%. Rozdíly ve výši důchodů mezi ženami a muži jsou především důsledkem rozdílů na pracovním trhu: vyšší podíl žen pracujících na částečný úvazek, nižší hodinové mzdy a ženy s menším počtem odpracovaných let v důsledku péče o děti. Poslanci předložili řadu návrhů na řešení rozdílů v důchodech mezi pohlavími: snižování nerovností řešením diskriminace a stereotypů, které blokují přístup na trh práce, respektování zásady rovného odměňování za stejnou práci a nabízení ženám lepší pobídky k tomu, aby pracovaly déle a pracovní činnost přerušovaly na kratší dobu, flexibilní pracovní podmínky a příspěvky na péči u mateřské, otcovské a rodičovské dovolené nebo péči o ostatní členy rodiny a obecně zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, nápravná opatření v důchodových systémech na pomoc nejzranitelnějším skupinám, přesnější hodnocení a zvyšování povědomí, včetně lepšího shromažďování a monitorování údajů.

Priority europoslanců pro nadcházející zasedání Evropské rady

Poslanci budou ve středu diskutovat s předsedou Evropské komise Jean-Claude Junckerem EP a maltským předsednictvím Rady EU o migraci, bezpečností, obraně a brexitu, tedy o tématech, kterým se budou věnovat také premiéři a hlavy států EU na zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. června. Evropský parlament v květnu naléhal na země EU, aby plnily své závazky a urychlily přemístění uprchlíků a upřednostnily děti, které cestují samy. Zároveň usiluje o ambiciózní reformu společného evropského azylového systému. Poslanci EP důsledně podporují větší spolupráci v oblasti obrany mezi zeměmi EU a vyzývají členské státy, aby ukázaly politický závazek, zvýšily investice, sdílely informace a zdroje a vytvořily synergie na úrovni EU, aby lépe chránily Evropany.

Dohoda o klimatických změnách: rozprava o rozhodnutí USA a plnění závazků EU

Rozhodnutí amerického prezidenta Trumpa odstoupit od Pařížské dohody o změně klimatu bude projednáno ve středu. Parlament bude ve stejný den hlasovat o legislativě provádějící cíle snížení emisí do roku 2030. Tato opatření přispějí k dosažení celkového cíle EU pro rok 2030 - snížení emisí o 30% oproti úrovni z roku 2005 v souladu s Pařížskou dohodou.

Návrh umožní rozdělení společného cíle EU na závazné vnitrostátní cíle pro odvětví, na něž se nevztahuje evropský trh s uhlíkem. Mezi tato odvětví patří například zemědělství, doprava, stavebnictví a nakládání s odpady, které dohromady představují přibližně 60% emisí skleníkových plynů v EU.

Evropská hlavní města kultury pro roky 2020-2033

V úterý bude Evropský parlament hlasovat o seznamu zemí ucházejících se o Evropská hlavní města kultury pro roky 2020 – 2033. Každý rok jmenují dvě členské země EU město, které se uchází o titul Evropské hlavní město kultury. O tento titul se mohou ucházet města z členských států EU nebo kandidátských zemí. Letos poprvé, a poté vždy jednou za tři roky, se mohou o tento titul také ucházet města ze zemí Evropského sdružení volného obchodu, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru („země ESVO EHP“). Seznam zemí ucházejících se o titul Evropské hlavní město kultury na období 2020 – 2033 již předběžně odsouhlasila Rada EU, nyní proběhne formální hlasování. Akce Evropská hlavní města kultury vyzdvihuje bohatost a rozmanitost evropských kultur a posiluje u občanů pocit příslušnosti ke společnému kulturnímu prostoru. Město s titulem Evropské hlavní město kultury těží z kulturního programu a kulturních investic, které by měly přispívat k dlouhodobému udržitelnému rozvoji. Rumunsko (Timisoara) společně s Řeckem (Elefsina) a Srbskem (Novi Sad) budou hostiteli Evropského hlavního města kultury v roce 2021. Česká republika bude hostitelem Evropského hlavního města kultury v 1. pololetí roku 2028.


Zdrojem: Tiskové oddělení Evropského parlamentu

Datum: 12.6.2017

Podobné články:

Newsletter: Plenární zasedání EP 2.- 5. července 2018 ve Štrasburku 29.6.2018

Ve dnech 2. - 5. července 2018 budou poslanci a poslankyně Evropského parlamentu jednat na plenárním zasedání ve Štrasburku. Mimo jiné se budou věnovat těmto tématům: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 11.- 14. června 2018 ve Štrasburku 11.6.2018

Bezpečné využívání dronů: Hlasování o nových celounijních pravidlech ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 28.- 31. května 2018 ve Štrasburku 27.5.2018

Ve dnech 28. - 31. května 2018 budou poslanci a poslankyně Evropského parlamentu jednat na plenárním zasedání ve Štrasburku. Na programu mají mimo jiné tato témata: ...

Newsletter - Plenární zasedání EP - 2. - 3. května 2018 - Brusel 2.5.2018

Budoucnost EU: Rozprava s belgickým premiérem Charlesem Michelem ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 16. - 19. 4. ve Štrasburku 16.4.2018

Budoucnost Evropy: s poslanci bude diskutovat Emmanuel Macron ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 12.- 15. března 2018 ve Štrasburku 12.3.2018

Rozpočet EU po roce 2020: Poslanci budou požadovat ambiciózní financování nových priorit ...

Jak to vidím já
Dopisy, výzvy, petice...má to smysl?

Všechno má smysl. Jednání veřejná i neveřejná, mezi straníky, zastupiteli, poslanci, zdravotníky v nemocnici i mimo ni, a samozřejmě i zájem široké veřejnosti. V novinách i na facebooku. Někdo volí vyjádření v duchu hesla "na hrubý pytel, hrubá záplata", někdo volí diplomatičtější způsob jednání. Každý podle své nátury, možností a kontaktů. Někdy ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Komise navrhuje zákaz dvojí kvality, dobojováno ale ještě není

11.4.2018 |

Evropská komise dnes představila dlouho očekávanou revizi spotřebitelského práva. Nový balíček spotřebitelské politiky, který předkládá česká eurokomisařka Věra Jourová, navrhuje větší sankce vůči nepoctivým obchodníkům nebo ... pokračování

Naše videa
Zahájení Irských dnů

13.5.2013 | Zahájení Irských dnů v krátkém záznamu
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]